wordpress themes.

Електронна бібліотека юннатів Хмельниччини

          √  Електронна бібліотека натуралістів Хмельниччини (сайт Національного ЕНЦУМ  МОН України) 

           √  Збірник Національного ЕНЦУМ  “Юннатівському руху України – 90 років!”. – Київ, НЕНЦ, 2015. – 301 с. іл.

  Натуралісти України. Збірник інформаційно-довідкових матеріалів. /За редакцією В.В.Вербицького, д.п.н., директора Національного ЕНЦУМ/. – Хмельницький. «Поліграфіст-2», 2011. – 80 с. іл.

  Юннати Хмельниччини (нарис з історії юннатівського руху Хмельницької області) – Видання друге, доповнене і перероблене за редакцією Климчука В.В. /упорядники: Холевінська М.Я., Степанець Г.І., Зотова О.В./. – Хмельницький, «Поліграфіст -2», 2011.-160 с. іл.    

Флора  Хмельниччини. Навчальний посібник Любінська Л.Г., Юглічек Л.С.-Хмельницький, “Поліграфіст”, 2017.-240 с.іл.

  Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини. Серія: «Фауна Поділля». Говорун В.Д., Тимощук О.О., Антонюк Н.І. Навчальний посібник для педагогів, учнівської та студентської молоді. – Хмельницький, «Поліграфіст», 2007. – 140 с. іл.

          Птахи Хмельниччини. Навчальний посібник. В.Д. Говорун, О.О. Тимощук, Н.І. Антонюк. – Хмельницький, «Поліграфіст», 2009. – 192 с. іл.

  Річки Хмельниччини. Навчальний посібник /Видання друге/. Говорун В.Д., Тимощук О.О. – Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2010. – 240 с. іл.

  Гриби Хмельниччини. Навчальний посібник. Говорун В.Д., Тимощук О.О. – Хмельницький: «Поліграфіст-2», 2014. – 176 с. іл.

  Ф.С. Бацура. Метод бесіди як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках ботаніки /наукове видання/. – Київ: Радянська школа, 1964 – 65 с.

  Бацура Федір Степанович – педагог-новатор, ентузіаст юннатівського руху в Україні та Радянському Союзі в 50-70-х роках ХХ ст. Інформаційно-біографічний альбом. – Хмельницький. «Поліграфіст», 2015. – 43 с.

   В гармонії з природою (збірник еколого-натуралістичних заходів, шкільних свят): Учбово-методичне видання за редакцією директора ХОЕНЦУМ Климчука В.В. /укладачі Іова В.Ю., Красномовець Л.В., Степанець Г.І., Редзинець З.В./. – Хмельницький, «Поділля»,1999. – 160 с.

  Організація і зміст еколого-натуралістичної та дослідницької роботи з учнями і юннатами на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках. Навчально-методичний посібник. /Автор і упорядник – О.В.Зотова, завідуюча сільськогосподарським відділом ХОЕНЦУМ/. – Хмельницький, «Поділля», 2000. – 227 с.

  Історія міст і сіл Хмельниччини (за працями Ю.Й.Сіцінського і М.І.Теодоровича). Навчальний посібник /упорядник Тимощук О.О./. – Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2011. – 560 с. іл.

  Двірецько-Пересопницьке Євангеліє: Історія. Творці. Таємниці. Навчальний посібник. Тимощук О.О. – Хмельницький, «Поліграфіст», 2012. – 120 с. іл.

  Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді /Інформаційний буклет/. – Хмельницький, «Поліграфіст»,  2020. – 36 с. 

  Інформаційний буклет «ІV Всеукраїнський збір учасників екологічних експедицій, походів та польових практик на базі Національного природного парку «Подільські Товтри» 6-8 липня 2010 року». – 24 с.

   Орнітофауна Хмельницької області. Навчально-методичний посібник. Новак В.О., Новак Л.М. – “Майбуття”, Хмельницький, 1998.- 28 с.

  Пташина вікторина. Навчально-методичний посібник. Новак В.О., Новак Л.М. – Голосків, 2003.- 36 с.

  Довідник водно-болотних угідь Старокостянтинівщини /Автор і упорядник В.Г. Борищук/. – ХОЕНЦУМ-Великомацевицька ЗОШ І-ІІІ ст., 2008. – 69 с. іл.

  Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного інтернет-семінару 17 вересня 2014 року «Дослідницький компонент у діяльності позашкільних навчальних закладів» /НЕНЦУМ МОН України та ХОЕНЦУМ. Укладач Гораль О.О., завідувачка відділом екології ХОЕНЦУМ/. Київ-Хмельницький: «Поліграфіст-2», 2011. – 55 с.

  Туристичні маршрути Хмельниччини. Туристичний путівник /Автори проекту: Сергій Федоченко, Тетяна Колесниченко. Автори тексту: Сергій Єсюнін, Віра Шпильова, Ігор Западенко, Олексій Тимощук, Тетяна Колесниченко/. – Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2013. – 176 с. іл.

  Заповідні перлини Хмельниччини/ За заг .ред. Андрієнко Т.Л.– вид. 2-ге, виправл. та доповн. – Кам’янець-Подільський: Видавн. ПП Мошинський В.С., 2008.–248с. 

   Червона книга України: рослини Хмельниччини. Друге видання, виправлене і доповнене (Серія «Terra incognita: Хмельниччина»). /Автор Казімірова Л.П./. – Кам’янець-Подільський: Видавн. ПП Мошинський В.С., 2010. – 52 с. іл.

Юглічек Л.С. Екологічна мережа Хмельниччини [Текст] : монографія / Л. С. Юглічек, Т. В. Виговська ; Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2012. – 96 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 93-96.

Екологічні паспорти Хмельницької області

          Екологічний паспорт Хмельницької області 2019 рік (26.06.2020)

  ЕКОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. [навчально-методичний посібник /за заг. ред. д-ра пед. наук В.В. Вербицького] – К.: «НЕНЦ», 2013. – 291 с.

  Методика проведення науково-дослідницької роботи із старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям) [збірка / за заг. ред. д-ра пед. наук В.В. Вербицького] – Київ, НЕНЦ, 2013. – 149 с.

  Манорик Л.П., Клименко С.А. Довідник юнната: Методичний посібник. – Хмельницький: “Поділля”, 1995. – 112 с. іл.

  Пустовіт Г.П., Тихенко Л.В. Позашкільна освіта: дидактичні основи методів навчально-виховної роботи : Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – Кн.2. – 272 с.

         √ Г. П. Пустовіт. Екологічне виховання учнів у процесі дослідницької роботи. Навчально-методичний посібник. – Хмельницький, “Майбуття”, 1994. – 86 с.

           Пустовіт Г.П. Дослідницька робота учнів з екології в позашкільних установах і школах. Методичний посібник. – Київ-Хмельницький. “Поліекспрес”, 1996. – 128 с.

          СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В ПОЗАШКІЛЛІ. Збірник методичних розробок щодо організації дослідницької роботи в закладах освіти за напрямом «Сільське господарство» – Київ, НЕНЦ, – 359 с.

           Всеукраїнський конкурс «Intel-Еко Україна 2011», 15 – 18 лютого: [Збірник тез / за заг. ред. д.п.н. В.В. Вербицького] УДК 376-056.45 (477)(06) «2011», ББК 74.200.587 (4Укр). – Київ, «НЕНЦ», 2011. – 182 с.

          Симиренківські читання «Дослідницька робота з садівництва в творчих учнівських об’єднаннях», 4 жовтня 2012 р.: [Збірник доповідей /за заг. редакцією д.п.н. В.В. Вербицького]. – Київ: «АВЕРС», 2012. – 68 с.

          Макаренківські читання. Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти в Україні (збірник статей). 11-13 вересня 2012 року, м. Луцьк. – 198 с.

        ПАРОСТОК /Науково-художній журнал для дітей та юнацтва МОН України і Національного ЕНЦУМ/. Випуски з 2009 року.

        Реалізація завдань сучасного трудового виховання неповнолітніх в контексті педагогічної системи В.О. Сухомлинського (збірник статей) 08-11 вересня 2015 року. – Хмельницький: “Поліграфіст”, 2015. – 180 с.

        Природа Малополіського Погориння. Рослинний світ./ Під ред. В.В. Новосада. – Хмельницький: Поліграфіст, 2015.- 400 с. іл.

        Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом», 21 – 22 березня: [збірник тез / за заг. ред. д.п.н., професора В.В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2016. – 164 с.  

        √ Грищук Б.А. Граф Мархоцький і Миньковецька держава (маловідомі сторінки історії Поділля XVIII – XIX століть): Нарис. – Хмельницький: Поділля, 1992.- 32 с. /Романтична оповідь про дивацтва графа Ігнатія Сцибора-Мархоцького, колишнього володаря Миньковець, що в Дунаєвецькому районі на Хмельниччині)

         √ Тарас Шевченко. Фронтовий Кобзар. Спеціальне благодійне видання для захисників України. – Хмельницький: “Поліграфіст”, 2016. – 96 с.

       √ Живі смарагди Шепетівщини. Нарис про природні багатства краю, здобутки діяльності лісогосподарського підприємства та учнівських лісництв /За редакцією М. А. Зведенюка, керівника зразкового учнівського лісництва «Пліщинське», вчителя хімії Пліщинської ЗОШ І—ІІІ ступенів Шепетівського району/. — Шепетівка: ФОП Фрейліхман З. Ю., 2016. — 136 с. іл.

      √ Хмельниччина: науково-популярне видання про історію, культуру та природу Хмельниччини / упорядник Т.С. Колесниченко. – Хмельницький: «Поліграфіст», 2017. – 176 ст. іл.

        √ Ліси Хмельниччини. Науково-популярне видання. Тимощук О. О., Зведенюк М. А., Климчук В. В. – Хмельницький: ТзОВ «Поліграфіст», 2017. – 264 с. іл.

       √ ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ. Інформаційно-довідкове видання. – Хмельницький, ФОП Мельник А.А., 2017. – 459 с.

        √  ПРИХОДЫ И ЦЕРКВИ ПОДОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ. Под редакцией священника Евфимия Сецинского. – Біла Церква: Вид. Олександр Пшонківський, 2009. – ХІІ +996 с. – (Бібліотека української краєзнавчої класики). 
        √  Крамар С.І.  Україна-Русь vs Московія: настільна книга / Науково-популярне видання. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017. – 408 с. іл.  
         Крамар С.І. Українська політична еліта: “булава” або зрада. Науково-популярне видання. – Хмельницький ФОП Мельник А.А., 2021. – 420 с.

          Новоушиччина:  історія у пам’ятках. Наукове видання  / Упорядники: Петраш І.В.,  Шпаковський С.М., Климчук В.В./. – Хмельницький: ТзОВ “Поліграфіст”, 2018. – 336 с. іл.

           Юні лісівники – майбутні господарі лісів Батьківщини. Навчально-методичний посібник на допомогу керівникам гуртків  юних лісівників. Зведенюк М.А. – Київ-Хмельницький: ТзОВ “Поліграфіст”, 2019. – 752 с.
          Рецензія І.Д. Беха та В.В. Вербицького на рукопис книги “Юні лісівники – майбутні   господарі лісів Батьківщини”.
          Україна-Русь vs Московія: настільна книга.  Навчальний посібник. Крамар С.І.  –  Хмельницький: ТзОВ «Поліграфіст», 2019. – 240 с. іл.
         Енциклопедія лісового господарства Хмельниччини. Інформаційно-довідкове видання. –  Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст – 3», 2020. – 248 с.
        ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ НА БАЗІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (Збірник методичних розробок і документів на допомогу керівникам і педпрацівникам закладів освіти, керівникам учнівських лісництв, гуртків юних лісівників, профільних учнівських творчих об’єднань) – Хмельницький, ХОЕНЦУМ. 2020. – 223 с.

          Дендрологічний парк місцевого значення «Юннатівський» Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Збірка матеріалів щодо створення дендропарку). – Хмельницький, 2020. – 68 с.

            Збірка тез науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської онлайн-конференції для учнівської молоді 02-03 грудня  “Збережемо ліси для майбутніх поколінь”. – Кропивницький, 2020. – 119 с.

          Ліси Хмельниччини та їх народногосподарське значення. Упорядник А.О.Тшук. – Львів: Вид-во “Каменяр”,  1974. – 128 с.

         √   Хмельницька область. Адміністративно-територіальний поділ на 01 квітня 1971 року. –  Львів: Вид-во “Каменяр”,  1971. – 154 с.

            Навчальна екологічна стежка «У барвистім дивосвіті» Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст. Розробник М.А.Зведенюк (паспорт з описом). 29.03.2021 р.

        √  Левко Л.А. Посібник природничо-краєзнавчого змісту для керівника гуртка юннатів молодшого шкільного віку “Природа рідного краю (Подорож на південь Хмельниччини)”. – ХОЕНЦУМ, 2021. – 75 с. іл. 

             М.А. Скорупський – Макс.  Туди де бій за волю (спогади курінного УПА Макса).  – Київ-Лондон-Париж-Торонто-Нью-Йорг-Сідней. Вид-во ім. Олени Теліги, 1992. – 352 с. 
         √  Буклет Олени Філюк Еколого-просвітницький проєкт юннатів “Що ви знаєте про сміття?”. – Шепетівський МЦЕНТУМ, 2022 р.

        М.А. Зведенюк. Матеріали Зразкового учнівського лісництва “Пліщинське” на фінальний етап Всеукраїнського конкурсу “Ліси для нащадків”.- Пліщінська гімназія Шепетівського району Хмельницької області, 2022 р. – 48 с.

        Бацура О.Ф. «НА БЕРЕГАХ МОГО ДИТИНСТВА». Художня автобіографія. – Чернівці: «Місто», 2019. – 136 с. іл.

        Бацура О.Ф. «ВІЛЬХОВЕЦЬ – КОЛИСКА МОЄЇ ДОЛІ». Художня автобіографія. – Чернівці: «Місто», 2023. – 336 с. іл. 

          Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції у Вільховецькій ЗОШ І-ІІІ ст. імені педагога-натураліста Ф.С.Бацури 5 травня 2023 року.

        √ Ф. С. Бацура. Активізація навчального процесу на уроках біології  (стаття у Збірнику матеріалів Хмельницького ОБЛВНО та Хмельницького ОІУВ «З досвіду роботи вчителів шкіл області». – Хмельницький, 1960 р.

         √ Г.І.Горільченко. Шлях заслуженого вчителя. Слово про Радянського вчителя. Сторінки з життя і роботи вчителів Радянської України. Упорядники Г.Д.Гриневич, О.Р.Мазуркевич, К.Ф.Присяжнюк. – Київ. Рад. школа, 1958. – С. 309.  

          √ Книгарня Електронної бібліотеки Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Федора Степановича Бацури https://drive.google.com/file/d/1UdlFn13j_TrNN2rsHOZoLZaXq4-k94Wv/view?usp=sharing. 

       «Врятуй планету – сортуй сміття!». Авторська розробка інтегрованого кейс-заняття гуртка юннатів О.В.Філюк. – Шепетівський МЦЕНТУМ, 2024. 54 с. іл. 

 

Програми роботи гуртків 

 

           Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль  (сайт Національного ЕНЦУМ МОН України).

           V  НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: Агробіологічний профіль, еколого-біологічний профіль. Навчальні програми для природничої школи учнівської молоді [збірник за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького]. – К.: НЕНЦ, 2021. – 256 с.

 
           
           V   Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль [збірник /за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В.Вербицького]. – К.: НЕНЦ, 2020. – с. 178 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист Міністерства освіти і науки України №1/11- 99 від 10. 01. 2020: витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичої ради з питань освіти МОН України від 23.12.2019 №4)
 
            V   Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль [збірник /за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В.Вербицького]. – К.: НЕНЦ, 2020. – с. 100 (Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти, Лист ІЗМО від 03.03.2020 № 22.1/12-Г-150; витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичої ради з питань освіти МОН України від 12.02.2020 №1)
 
 

             Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль [збірник /за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В.Вербицького]. – К.: НЕНЦ, 2018. – 642 с. (Частина 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6201 від 11.06.2018) та Частина 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України №1\11-9909 від 18.09.2018 р.).

      НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 15.09.2014 № 1/11-14729))

           НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 01.06.2013 № 1/11-9332))

          Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1|11-10901 від 04.07.2013 р.))

          Збірник навчальних програм роботи творчих учнівських об’єднань та факультативів еколого-натуралістичного напряму [методичний посібник / за загальною редакцією д.п.н. В.В. Вербицького].- К.: «АВЕРС», 2013. – 220 с.

         Збірник навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. [методичний посібник / за заг. ред. д.п.н. В.В. Вербицького] – К.: «НЕНЦ», 2013. – 62 с.

              Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль [збірник за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В.Вербицького] – К.: НЕНЦ. 2018.- 708 с. https://nenc.gov.ua/?page_id=834 

 

«Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації»

(Матеріали Всеукраїнського семінару-презентації в НАПН України за участю Хмельницького ОЕНЦУМ 28 січня 2015 року)

           Інформація про Всеукраїнський семінар «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації» в НАПН України 28 січня 2015 року
        Рекомендації Всеукраїнського семінару-презентації «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації»

        Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Затверджена Наказом МОН № 641 від 16.06.15 року)