wordpress themes.

Електронна бібліотека юннатів Хмельниччини

  Натуралісти України. Збірник інформаційно-довідкових матеріалів. /За редакцією В.В.Вербицького, д.п.н., директора Національного ЕНЦУМ/. - Хмельницький. «Поліграфіст-2», 2011. - 80 с. іл.

  Юннати Хмельниччини (нарис з історії юннатівського руху Хмельницької області) - Видання друге, доповнене і перероблене за редакцією Климчука В.В. /упорядники: Холевінська М.Я., Степанець Г.І., Зотова О.В./. - Хмельницький, «Поліграфіст -2», 2011.-160 с. іл.

  Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини. Серія: «Фауна Поділля». Говорун В.Д., Тимощук О.О., Антонюк Н.І. Навчальний посібник для педагогів, учнівської та студентської молоді. - Хмельницький, «Поліграфіст», 2007. - 140 с. іл.

  Птахи Хмельниччини. Навчальний посібник. В.Д. Говорун, О.О. Тимощук, Н.І. Антонюк. - Хмельницький, «Поліграфіст», 2009. - 192 с. іл.

  Річки Хмельниччини. Навчальний посібник /Видання друге/. Говорун В.Д., Тимощук О.О. – Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2010. - 240 с. іл.

  Гриби Хмельниччини. Навчальний посібник. Говорун В.Д., Тимощук О.О. - Хмельницький: «Поліграфіст-2», 2014. - 176 с. іл.

  Ф.С. Бацура. Метод бесіди як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках ботаніки /наукове видання/. - Київ: Радянська школа, 1964 - 65 с.

  Бацура Федір Степанович /інформаційно-біографічний фотоальбом/.

   В гармонії з природою (збірник еколого-натуралістичних заходів, шкільних свят): Учбово-методичне видання за редакцією директора ХОЕНЦУМ Климчука В.В. /укладачі Іова В.Ю., Красномовець Л.В., Степанець Г.І., Редзинець З.В./. - Хмельницький, «Поділля»,1999. - 160 с.

  Організація і зміст еколого-натуралістичної та дослідницької роботи з учнями і юннатами на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках. Навчально-методичний посібник. /Автор і упорядник - О.В.Зотова, завідуюча сільськогосподарським відділом ХОЕНЦУМ/. - Хмельницький, «Поділля», 2000. - 227 с.

  Історія міст і сіл Хмельниччини (за працями Ю.Й.Сіцінського і М.І.Теодоровича). Навчальний посібник /упорядник Тимощук О.О./. - Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2011. - 560 с. іл.

  Двірецько-Пересопницьке Євангеліє: Історія. Творці. Таємниці. Навчальний посібник. Тимощук О.О. - Хмельницький, «Поліграфіст», 2012. - 120 с. іл.

  Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді /Інформаційний буклет/. - Хмельницький, «Поліграфіст», 2015.- 28 с.

  Інформаційний буклет «ІV Всеукраїнський збір учасників екологічних експедицій, походів та польових практик на базі Національного природного парку «Подільські Товтри» 6-8 липня 2010 року». - 24 с.

   Орнітофауна Хмельницької області. Навчально-методичний посібник. Новак В.О., Новак Л.М. - "Майбуття", Хмельницький, 1998.- 28 с.

  Пташина вікторина. Навчально-методичний посібник. Новак В.О., Новак Л.М. - Голосків, 2003.- 36 с.

  Довідник водно-болотних угідь Старокостянтинівщини /Автор і упорядник В.Г. Борищук/. - ХОЕНЦУМ-Великомацевицька ЗОШ І-ІІІ ст., 2008. - 69 с. іл.

  Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного інтернет-семінару 17 вересня 2014 року «Дослідницький компонент у діяльності позашкільних навчальних закладів» /НЕНЦУМ МОН України та ХОЕНЦУМ. Укладач Гораль О.О., завідувачка відділом екології ХОЕНЦУМ/. Київ-Хмельницький: «Поліграфіст-2», 2011. – 55 с.

  Туристичні маршрути Хмельниччини. Туристичний путівник /Автори проекту: Сергій Федоченко, Тетяна Колесниченко. Автори тексту: Сергій Єсюнін, Віра Шпильова, Ігор Западенко, Олексій Тимощук, Тетяна Колесниченко/. - Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2013. - 176 с. іл.

  Заповідні перлини Хмельниччини/ За заг .ред. Андрієнко Т.Л.– вид. 2-ге, виправл. та доповн. – Кам’янець-Подільський: Видавн. ПП Мошинський В.С., 2008.–248с.

   Червона книга України: рослини Хмельниччини. Друге видання, виправлене і доповнене (Серія «Terra incognita: Хмельниччина»). /Автор Казімірова Л.П./. - Кам’янець-Подільський: Видавн. ПП Мошинський В.С., 2010. - 52 с. іл.

Юглічек Л.С. Екологічна мережа Хмельниччини [Текст] : монографія / Л. С. Юглічек, Т. В. Виговська ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2012. - 96 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 93-96.

Екологічний паспорт Хмельницької області за 2015 рік, складений Департаментом екології та природних ресурсів і затверджений головою Хмельницької ОДА 23 червня 2016 року

  ЕКОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. [навчально-методичний посібник /за заг. ред. д-ра пед. наук В.В. Вербицького] - К.: «НЕНЦ», 2013. - 291 с.

  Методика проведення науково-дослідницької роботи із старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям) [збірка / за заг. ред. д-ра пед. наук В.В. Вербицького] – Київ, НЕНЦ, 2013. – 149 с.

  Пустовіт Г.П., Тихенко Л.В. Позашкільна освіта: дидактичні основи методів навчально-виховної роботи : Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. - Кн.2. - 272 с.

  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В ПОЗАШКІЛЛІ. Збірник методичних розробок щодо організації дослідницької роботи в закладах освіти за напрямом «Сільське господарство» - Київ, НЕНЦ, - 359 с.

  Всеукраїнський конкурс «Intel-Еко Україна 2011», 15 – 18 лютого: [Збірник тез / за заг. ред. д.п.н. В.В. Вербицького] УДК 376-056.45 (477)(06) «2011», ББК 74.200.587 (4Укр). - Київ, «НЕНЦ», 2011. - 182 с.

  Симиренківські читання «Дослідницька робота з садівництва в творчих учнівських об’єднаннях», 4 жовтня 2012 р.: [Збірник доповідей /за заг. редакцією д.п.н. В.В. Вербицького]. - Київ: «АВЕРС», 2012. - 68 с.

  Макаренківські читання. Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти в Україні (збірник статей). 11-13 вересня 2012 року, м. Луцьк. - 198 с.

  ПАРОСТОК /Науково-художній журнал для дітей та юнацтва МОН України і Національного ЕНЦУМ/. Випуски з 2009 року.

  Реалізація завдань сучасного трудового виховання неповнолітніх в контексті педагогічної системи В.О. Сухомлинського (збірник статей) 08-11 вересня 2015 року. - Хмельницький: "Поліграфіст", 2015. - 180 с.

Природа Малополіського Погориння. Рослинний світ./ Під ред. В.В. Новосада. - Хмельницький: Поліграфіст, 2015.- 400 с. іл.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ НА БАЗІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (Збірка методичних розробок і документів на допомогу керівникам і педпрацівникам закладів освіти, керівникам учнівських лісництв, ланок юних лісівників, профільних учнівських творчих об’єднань). Вик.: Зотова О.В., Мирна Л.А., Григоров І.М., Клок Є.А., Зведенюк М.А.).- Хмельницький: ХОЕНЦУМ, 2016. - 156 с.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом», 21 - 22 березня: [збірник тез / за заг. ред. д.п.н., професора В.В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2016. – 164 с.

Грищук Б.А. Граф Мархоцький і Миньковецька держава (маловідомі сторінки історії Поділля XVIII - XIX століть): Нарис. - Хмельницький: Поділля, 1992.- 32 с. /Романтична оповідь про дивацтва графа Ігнатія Сцибора-Мархоцького, колишнього володаря Миньковець, що в Дунаєвецькому районі на Хмельниччині/)

Тарас Шевченко. Фронтовий Кобзар. Спеціальне благодійне видання для захисників України. - Хмельницький: "Поліграфіст", 2016. - 96 с.

Живі смарагди Шепетівщини. Нарис про природні багатства краю, здобутки діяльності лісогосподарського підприємства та учнівських лісництв /За редакцією М. А. Зведенюка, керівника зразкового учнівського лісництва «Пліщинське», вчителя хімії Пліщинської ЗОШ І—ІІІ ступенів Шепетівського району/. — Шепетівка: ФОП Фрейліхман З. Ю., 2016. — 136 с. іл.

Хмельниччина: науково-популярне видання про історію, культуру та природу Хмельниччини / упорядник Т.С. Колесниченко. – Хмельницький: «Поліграфіст», 2017. – 176 ст. іл.

Ліси Хмельниччини. Науково-популярне видання. Тимощук О. О., Зведенюк М. А., Климчук В. В. - Хмельницький: ТзОВ «Поліграфіст», 2017. - 264 с. іл.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ - Хмельницький, ФОП Мельник А.А., 2017. - 448 с.

Програми

  НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 15.09.2014 № 1/11-14729))

  НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 01.06.2013 № 1/11-9332))

  Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1|11-10901 від 04.07.2013 р.))

  Збірник навчальних програм роботи творчих учнівських об’єднань та факультативів еколого-натуралістичного напряму [методичний посібник / за загальною редакцією д.п.н. В.В. Вербицького].- К.: «АВЕРС», 2013. - 220 с.

  Збірник навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. [методичний посібник / за заг. ред. д.п.н. В.В. Вербицького] - К.: «НЕНЦ», 2013. - 62 с.

«Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації»

(Матеріали Всеукраїнського семінару-презентації в НАПН України за участю Хмельницького ОЕНЦУМ 28 січня 2015 року)

  Інформація про Всеукраїнський семінар «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації» в НАПН України 28 січня 2015 року   Рекомендації Всеукраїнського семінару-презентації «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації»

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Затверджена Наказом МОН № 641 від 16.06.15 року)

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки (Затверджена Указом Президента України № 580/2015 від 13.10.15 року)