wordpress themes.

Новини юннатівського життя

2018 рік


Педагогинатуралісти Красилівщини провели

в Хмельницькому ОЕНЦУМ спільний регіональний

педагогічний семінарпрактикум

25 жовтня 2018 року на базі Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді відбувся регіональний педагогічний семінар-практикум «Організація та проведення масових еколого-натуралістичних заходів, дослідницько-експериментальної і природоохоронної роботи з учнівської молоддю в закладах загальної середньої освіти». Захід проводився для вчителів біології Красилівщини з метою обміну передовим педагогічним досвідом та його раціонального поширення в освітянському середовищі краю, підвищення ефективності і якості дослідницької юннатівської роботи з неповнолітніми та забезпечення умов для покращення її результативності в закладах освіти.

         У семінарі-практикумі взяли участь кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного університету Ганзюк Алла Ярославівна, педагогічні працівники Хмельницького ОЕНЦУМ – заступник директора з навчально-виховної роботи Демчук Леся Олександрівна, методисти Зотова Олена Василівна і Демчишина Зоя Іванівна та керівник гуртків Петраш Юлія Володимирівна, вчитель хімії Хмельницького ТБЛ імені Артема Мазура Зима Наталія Володимирівна, вчитель хімії Голосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Летичівського району Новак Володимир Олександрович, вчитель біології Староушицького ліцею Кам’янець-Подільського району Юрченко Марина Василівна, завідувач методкабінетом, методист природничих дисциплін відділу освіти Красилівської РДА Янюк Тетяна Олександрівна та вчителі біології закладів загальної середньої освіти Красилівського району.

         Ганзюк А.Я. детально розповіла педагогам – учасникам семінару про вимоги до написання, структуру та оформлення наукових робіт учнів – членів Малої академії наук України, надала ряд змістовних кваліфікованих рекомендацій і порад щодо організації цього напрямку роботи з школярами, вибору тематики експериментально-дослідницьких робіт і їх індивідуального й групового виконання під керівництвом науковців, учителів і фахівців окремих галузей народного господарства, підготовки юних дослідників до конкурсів-захистів отриманих результатів своїх науково-дослідницьких робіт та їх участі в національних і міжнародних етапах ряду профільних заходів. Звернула увагу на особливості й перспективність дитячого дослідництва для майбутнього навчання учнів, усвідомленого вибору і отримання ними професії.

         Зима Н.В. поділилася досвідом роботи щодо написання і створення учнівських проектів, підготовки та участі команди учнівської молоді в хімічних турнірах, Всеукраїнських еколого-натуралістичних масових заходах. Навела ряд прикладів успішної участі учнів-ліцеїстів зі своїми дослідницькими роботами в національних і міжнародних екологічних конкурсах-захистах.

         Демчук Л.О. ознайомила присутніх з короткою історією та змістом діяльності ХОЕНЦУМ, організацією діяльності дитячих еколого-натуралістичних об’єднань і основними принципами їх комплектації та збереження дитячого контингенту, новими навчальними програмами юннатівських гуртків, схваленими і рекомендованими до використання відповідними комісіями Міністерства освіти і науки України та Хмельницького ОІППО, за якими нині можуть працювати керівники гуртків еколого-натуралістичного профілю.

Крім цього, вона також розповіла про співпрацю педагогічних працівників закладу з Хмельницьким ОІППО, закладами вищої освіти, державними установами, виробничими підприємствами та повідомила про її результати.

Методист Демчишина З.І. ознайомила присутніх на заході педагогів з основними напрямками організаційно-масової і методичної діяльності Хмельницького ОЕНЦУМ, завданнями Комплексного плану заходів з екологічної освіти і виховання учнівської молоді навчальних закладів Хмельницької області на 2016-2020 рр., організацією участі школярів області у Всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових еколого-натуралістичних заходах з учнівською молоддю МОН України та Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА, регіональних природоохоронних заходах, які оголошуються місцевими органами влади, лісівниками, аграріями й екологами області, презентувала ряд друкованих навчальних посібників й методичні розробки та електронний варіант збірки матеріалів навчально-методичного змісту, підготовлених працівниками ХОЕНЦУМ.

Янюк Т.О. зазначила, що модернізація освіти сьогодні – не просте реформування попередньої освітньої системи, а принципова зміна парадигми освітнього процесу, адже сьогодні суспільство потребує випускника, який не лише оволодіває знаннями, а й реалізує себе завдяки їм: розвиває свій творчий потенціал, виявляє свідоме ставлення до природи й суспільства. До системоутворювальних і ціннісно-орієнтованих компетенцій сьогодні відносять екологічні компетенції, що є різновидом життєвих компетенцій і ґрунтуються на транспредметних знаннях та є основою фундаменталізації освіти, котра забезпечує високий освітній рівень населення, екологізацію виробництв, вироблення жорстких екологічних стандартів, використання безвідхідних технологій і загалом набуття людиною ноосферного мислення.

Вона підкреслила, що основою екологічної компетентності є екологічні знання, які формуються під впливом екологічної інформації, та досвід практичної діяльності в довкіллі, що є власним надбанням особистості. Таку інформацію учні дістають на уроках природничих предметів, гурткових заняттях, участі в екологічних конкурсах. Екологічна компетентність, що формується в особистості з дитячих років, полягає у її здатності  до ситуативної діяльності в побуті та природному оточенні, за якої набуті екологічні знання, навички, досвід і цінності актуалізуються в умінні приймати рішення, виконувати відповідні дії, нести відповідальність за прийняті рішення, усвідомлюючи їх наслідки для довкілля та гостру потребу збереження крихкої динамічної рівноваги у біосфері.

Своїми творчими напрацюваннями та власним педагогічним досвідом з напрямків  екологічної освіти і виховання, проведення експериментальної, дослідницько-натуралістичної та природоохоронної роботи з учнівською молоддю поділилися знані на Хмельниччині ентузіасти юннатівської справи, педагоги-новатори – вчитель хімії Новак В.О. та вчитель біології Юрченко М.В., з якими зацікавлено спілкувались учасники заходу.

Обмінюючись досвідом проведення еколого-натуралістичної роботи зі школярами і підводячи підсумки проведення регіонального семінару-практикуму, його організатори й учасники – педагоги закладів освіти Красилівщини, модератори – завідувач методкабінетом відділу освіти Красилівської РДА Янюк Т.О. та заступник директора ХОЕНЦУМ Демчук Л.О., неодноразово наголошували на необхідності й важливості проведення такого педагогічного заходу для реалізації завдань екологічної освіти і виховання школярів у контексті національного проекту НУШ, впровадження в практику вчителів регіону передового педагогічного досвіду, інноваційних ідей та творчих напрацювань.

Сподіваємось, що цей спільний педагогічний захід красилівчан з хмельничанами сприятиме розвитку й удосконаленню системи еколого-натуралістичної роботи з учнівською молоддю в закладах освіти Красилівського району, підвищенню ефективності і якості юннатівської дослідницько-експериментальної та природоохоронної роботи школярів, спрямованої на досягнення їх всебічного розумового й фізичного розвитку і усвідомленого професійного самовизначення кожної юної особистості.


Натуралісти й науковці Хмельниччини провели

ХІІ обласну дитячу науковопрактичну конференцію

юннатів і школярів виконавців науководослідницьких

робіт в галузі природничих наук,

сільського та лісового господарства

11 жовтня 2018 року в Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді відбулась ХІІ обласна дитяча науково-практична конференція для школярів та юннатів-гуртківців Хмельниччини, які виконують дитячі науково-дослідницькі роботи в галузі природничих наук, сільського і лісового господарства під керівництвом учителів, керівників гуртків, науковців та фахівців народного господарства.

Захід проведено відповідно до завдань Плану комплексних заходів з екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді навчальних закладів Хмельницької області на 2016-2020 роки з метою залучення обдарованої учнівської молоді до проведення експериментально-дослідницької роботи з різних напрямків природничих наук, сільського і лісового господарства, підтримки еколого-натуралістичної творчості неповнолітніх, підвищення ефективності і якості їх дитячого дослідництва й підготовки юних природолюбів до участі в конкурсах-захистах МАН України та усвідомленого вибору майбутньої професійної діяльності, удосконалення творчої співпраці з науковцями педагогів закладів загальної середньої та позашкільної освіти області.

У конференції приймали участь науковці Хмельницького національного університету – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології Наталія Геннадіївна Міронова та її колеги – Сергій Миколайович Шевченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології і Ольга Олексіївна Єфремова, кандидат технічних наук, доцент цієї ж кафедри та Алла Ярославівна Ганзюк, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та хімічної інженерії. Від Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства – головний спеціаліст –  юрист-консульт Ярослав Юрійович Втерковський, а від Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА – начальник відділу організації виробництва, продукції рослинництва, механізації та земельних відносин Ванда Станіславівна Сердюк і її колега – головний спеціаліст цього відділу Валентина Леонідівна Лахмотова.

Загальну й позашкільну освіту представляли ряд керівників кращих учнівських лісництв, трудових аграрних об’єднань, профільних гуртків і кращі вчителі біології, хімії, географії зі шкіл Хмельниччини та педагогічні працівники ОЕНЦУМ. Організатори забезпечували кожному юному учаснику конференції можливість зробити власну наукову доповідь про проведені ним науково-дослідницьку роботу, використовуючи надані йому технічні засоби навчання хмельницьких натуралістів.

В ході конференції проводились презентації дитячих індивідуальних науково-дослідницьких експериментальних робіт в галузі екології, біології, біохімії, сільського і лісового господарства та засідання круглого столу, обговорення представлених школярами та юннатами робіт, обмін досвідом їх виконання та надання юним дослідникам природи кваліфікованих порад і консультацій місцевими науковцями, лісівниками, аграріями, педагогами.

Десятки юних експериментаторів і дослідників природи з різних ОТГ і міст області отримали змістовні роздаткові матеріали від натуралістів – організаторів конференції, науковців з Хмельницького, Любліна, Бидгоща, НПП «Мале Полісся» та лісівників, продемонстрували свій рівень підготовки і творчий підхід до виконання індивідуальної науково-дослідницької роботи, активно спілкувалися з науковцями та консультантами, дискутували, отримували від них зауваження, змістовні консультації, поради й настанови, обмінювались думками, враженнями і досвідом роботи.

Відповідно до підсумків конференції та з метою відзначення юних знавців і дослідників природи, хто переконливо довів, що вони були на конференції серед найкращих, стимулювання школярів і юннатів – активних учасників заходу до виконання науково-дослідницьких робіт під керівництвом науковців та провідних педагогів і фахівців народного господарства, Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді нагородив їх грамотами і цінними подарунками (науково-популярна література природничо-краєзнавчого змісту – ілюстровані книги  «Хмельниччина», «Ліси Хмельниччини», «Флора Хмельниччини» від їх видавця – ТзОВ «Поліграфіст»).

Грамотою Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та навчальною книгою «Ліси Хмельниччини» за творчий підхід до виконання завдань дослідницько-натуралістичної роботи і змістовну презентацію її результатів на ХІІ обласній дитячій науково-практичній конференції юннатів Хмельниччини (секція сільського та лісового господарства) нагороджено Босенко Тетяну Вадимівну, ученицю 7 класу Радіснянської ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району (тема робот: «Ефективність дубових насаджень на території села Радісне», керівник роботи Момот Олена Михайлівна, вчитель біології та географії Радіснянської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Грамотою Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді і книгою «Хмельниччина» за творчий підхід до виконання завдань дослідницько-натуралістичної роботи та змістовну презентацію її результатів на ХІІ обласній дитячій науково-практичній конференції юннатів Хмельниччини (секція біології, екології та біохімії) нагороджено:

– Кирилюк Каріну Олександрівну, ученицю 10 класу Новолабунської ЗОШ І-ІІІ ст. Полонського району (тема роботи: «Проблема ожиріння та надлишкової ваги у дітей шкільного віку», керівник роботи: Демчук Катерина Іванівна, вчитель біології Новолабунської ЗОШ І-ІІІ ст.);

– Філюка Євгена Вікторовича, вихованця гуртка «Людина і довкілля» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (тема роботи «Вивчення умов утримання та особливостей поведінки мурах виду Messor Structor в умовах формікарію», керівник роботи Філюк Олена Володимирівна, керівник гуртка «Людина і довкілля» МЦЕНТУМ).

У секції сільського та лісового господарства Грамотою нагороджено Стецюк Єлизавету Миколаївну, ученицю 10 класу Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського району (тема робот: «Біоекологічні особливості та якісні характеристики дуба звичайного, сформованого в басейні річки Прип’ять», керівник роботи Зведенюк Микола Андрійович, вчитель хімії, керівник зразкового учнівського лісництва Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Грамотою Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді і навчальним посібником «Флора Хмельниччини» за творчий підхід до виконання завдань дослідницько-натуралістичної роботи та змістовну презентацію її результатів на ХІІ обласній дитячій науково-практичній конференції юннатів Хмельниччини (секція біології, екології та біохімії) нагороджено:

– Мідзяновського Ярослава Станіславовича, учня 9 класу Слобідко-Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району (тема роботи: «Мурашники на захисті лісу від шкідників», керівник роботи Поліщук Світлана Миколаївна, вчитель біології  Слобідко-Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст.);

– Придворницьку Вікторію Сергіївну, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Старокостянтинова (тема роботи «Аналіз якості питної води в криницях Старокостянтинівського району», керівник роботи Покотилюк Віта Василівна, вчитель біології ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Старокостянтинова).

У секції сільського та лісового господарства – нагороджено Матковську Аліну Валеріївну, ученицю 8 класу Гусятинської ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеровецького району (тема робот: «Визначення кислотності ґрунтів на присадибних ділянках села Гусятин», керівник роботи Гаврилюк Марія Михайлівна, вчитель біології Гусятинської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Грамотою Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за творчий підхід до виконання завдань дослідницько-натуралістичної роботи, змістовну презентацію її результатів та активну участь в обласній дитячій науково-практичній конференції юннатів Хмельниччини (секція біології, екології та біохімії) нагороджено учнів та гуртківців:

– Шевчук Діану Вікторівну, ученицю 9 класу Осламівської ЗОШ І-ІІІ ст. Віньковецького району (тема роботи «Дослідження впливу побутових відходів на живу природу», керівник роботи Мельник Любов Валеріївна, вчитель біології Осламівської ЗОШ І-ІІІ ст.);

– Тернавську Владиславу Олександрівну, ученицю 8 класу Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району (тема роботи: «Наукове обґрунтування створення орнітологічного заказника в урочищі Ядзвина», керівник роботи: Іванов Андрій Васильович, вчитель біології, керівник гуртка «Юні лісівники» Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст.);

– Дубину Олену Володимирівну, ученицю 11 класу Орининської ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’янець-Подільського району (тема роботи: «Дослідження поширення амброзії полиновистої на території села Оринин», керівник роботи: Яцишина Олена Броніславівна, вчитель біології Орининської ЗОШ І-ІІІ ст.);

– Полянчук Ірину Валентинівну, ученицю 9 класу Веселівської ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району (тема роботи: «Заповідними стежками Красилівщини», керівник роботи: Заєць Оксана Степанівна, вчитель біології та географії Веселівської ЗОШ І-ІІІ ст.);

– Краєвську Марину Сергіївну, ученицю 9-Б класу Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 (тема роботи: «Видовий склад бджолиних родини Anthophoridae», керівник роботи: Шаховал Олександр Володимирович, вчитель біології Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3);

– Сівака Тараса Руслановича, учня 9 класу Березівської ЗОШ І-ІІ ст. Новоушицького району (тема роботи: «Дослідження місць зростання виду Горицвіт весняний на околицях села Березівка», керівник роботи: Паламарчук Ольга Миколаївна, вчитель біології Березівської ЗОШ І-ІІ ст.);

– Старинець Олександру Олегівну, ученицю 6 класу Сахновецької ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівської районної ради (тема роботи: «Поширення та охорона видів весняної авіафауни сіл Сахнівці та Красносілка Старокостянтинівського району», керівник роботи: Старинець Людмила Іванівна, вчитель біології Сахновецької ЗОШ І-ІІІ ст.);

– Пиріжок Анастасію Олексіївну, ученицю 10 класу Гвардійського НВК Хмельницького району (тема роботи: «Дослідження видового складу цвілевих грибів як забруднювача хлібобулочних виробів», керівник роботи: Косінська Олена Володимирівна, вчитель біології Гвардійського НВК);

– Іваніцьку Аліну Віленівну, ученицю 10 класу Кугаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеровецького району (тема роботи: «Визначення санітарно-гігієнічних показників питної води с. Кугаєвці Чемеровецького району», керівник роботи: Мартинова Інна Ігорівна, вчитель біології Кугаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст.);

– Бернадіна Владислава Миколайовича, учня 7 класу Гуківського ліцею Чемеровецького району (тема роботи: «Дослідження іхтіофауни середньої річки Збруч в межах сіл Гуків-П’ятничани», керівник роботи: Лиськова Марія Йосипівна, вчитель біології та хімії Гуківського ліцею);

– Кронду Артема Андрійовича та Танасова Владислава, вихованців гуртка «Людина і довкілля» Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання (тема роботи: «Забруднення атмосферного повітря вихлопними газами», керівник роботи: Гільфанова Наталя Артемівна, керівник гуртка «Людина і довкілля» Кам’янець-Подільського ПНВО);

– Чернишеву Аліну Володимирівну, ученицю 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Нетішина (тема роботи: «Барвники у фруктовому та овочевому пюре», керівник роботи: Коритовська Юлія Анатоліївна, вчитель біології ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Нетішина);

– Богомолова Олександра Сергійовича, вихованця гуртка «Юні овочівники» Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання (тема роботи: «Ріст та розвиток розсади василька звичайного (Ocimum basilicum L.) в залежності від строків висіву насіння», керівник роботи Трояновська Оксана Миколаївна, керівник гуртка «Юні овочівники» Кам’янця-Подільського ПНВО)

– Ільчука Олександра Андрійовича, вихованця гуртка «Юні лісівники-дендрологи» Дитячо-юнацького центру туристичної та екологічної роботи Славутської міської ради (тема роботи: «Дослідження екологічного стану річки Утка», керівник роботи Захарчук Володимир Віталійович, керівник гуртка «Юні лісівники-дендрологи» ДЮЦТЕР Славутської міської ради);

– Назарець Анастасію Михайлівну, ученицю 11-А класу НВК № 4 м. Хмельницького (тема роботи «Альтернативні протиожеледні засоби», керівники роботи Біла Маріанна Сергіївна, вчитель хімії та Щур Оксана Миколаївна, вчитель хімії НВК № 4 м. Хмельницького);

– Возного Максима Юрійовича, учня 11-Б класу технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами ім. Артема Мазура м. Хмельницького (тема роботи «Видалення фосфоровмісних речовин зі стічних вод», керівник роботи Зима Наталія Володимирівна, вчитель хімії ТБЛ ім. Артема Мазура м. Хмельницького).

У секції сільського та лісового господарства Грамотою нагороджено:

– Бичка Максима Володимировича, учня 10 кл. Малоборовицького ліцею Білогірського району (тема роботи «Вплив агрохімічних речовин на вирощування томатів», керівник роботи Мельник Тетяна Сергіївна, вчитель хімії Малоборовицького ліцею);

– Шевчук Богдану Олександрівну, ученицю 10 класу Росоловецького ліцею Красилівського району (тема роботи «Вплив типів вуликів на продуктивність медоносної бджоли», керівник роботи Миронюк Володимир Андрійович, вчитель біології та хімії Росоловецького ліцею);

– Глушковецьку Поліну Олександрівну,  ученицю 8 класу Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району (тема роботи: «Коручка пурпурова – окраса Чаньківського лісу», керівник роботи: Іванов Андрій Васильович, вчитель біології, керівник гуртка «Юні лісівники» Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст.);

– Поліщук Юлію Володимирівну, ученицю 11 класу Нетішинського НВК (тема роботи «Порівняльна оцінка методів боротьби з портулаком городнім», керівник роботи Смичок Ірина Юріївна, вчитель біології Нетішинського НВК);

– Коломієць Вікторію Андріївну, ученицю 10 класу Летичівського НВК № 2 (тема роботи «Раціональне використання лісу та методика відновлення лісових насаджень», керівник роботи Сеник Олена Віталіївна, вчитель біології Летичівського НВК № 2);

– Поліщука Павла Дмитровича, учня 11-а класу Староостропільського НВО Старокостянтинівської районної ради (тема роботи «Дослідження різних строків щеплення штамбових троянд», керівник роботи Чубенко Лариса Анатоліївна, вчитель біології Староостропільського НВО);

– Богачик Тетяну Сергіївну, ученицю 10 класу Кадиєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’янець-Подільського району (тема роботи «Лісові мурашки та їх значення для лісу», керівник роботи Будник Світлана Дмитрівна, вчитель біології Кадиєвецької ЗОШ І-ІІІ ст.);

– Музичинського Максима Дмитровича, учня 9 класу Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» (тема роботи «Сортовивчення картоплі», керівник роботи Чекман Марта Василівна, керівник гуртка «Юні натуралісти» Дунаєвецької станції юних натуралістів).

Ряд педагогів – наукових керівників кращих дитячих дослідницько-експериментальних робіт нагороджено Грамотою Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді:

– Момот Олену Михайлівну, вчителя біології та географії Радіснянської ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району»;

– Демчук Катерину Іванівну, вчителя біології Новолабунської ЗОШ І-ІІІ ст. Полонського району;

– Філюк Олену Володимирівну, керівника гуртка «Людина і довкілля» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

– Зведенюка Миколу Андрійовича, вчителя хімії Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського району;

– Поліщук Світлану Миколаївну, вчителя біології Слобідко-Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району;

– Покотилюк Віту Василівну, вчителя біології Старокостянтиновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1;

– Гаврилюк Марію Михайлівну, вчителя біології Гусятинської ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеровецького району;

– Мельник Любов Валеріївну, вчителя біології Осламівської ЗОШ І-ІІІ ст. Віньковецького району ;

– Іванова Андрія Васильовича, вчителя біології, керівника гуртка «Юні лісівники» Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району;

– Яцишину Олену Броніславівну, вчителя біології Орининської ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’янець-Подільського району;

– Заєць Оксану Степанівну, вчителя біології та географії Веселівської ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району;

– Шаховала Олександра Володимировича, вчителя біології Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3;

– Паламарчук Ольгу Миколаївну, вчителя біології Березівської ЗОШ І-ІІІ ст. Новоушицького району;

– Старинець Людмилу Іванівну, вчителя біології Сахновецької ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівської районної ради;

– Косінська Олена Володимирівна, вчитель біології Гвардійського НВК Хмельницького району;

– Мартинову Інну Ігорівну, вчителя біології Кугаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеровецького району;

– Лиськову Марію Йосипівну, вчителя біології та хімії Гуківського ліцею Чемеровецького району;

– Гільфанову Наталю Артемівну, керівника гуртка «Людина і довкілля» Кам’янця-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання;

– Коритовську Юлію Анатоліївну, вчителя біології ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Нетішина;

– Трояновську Оксану Миколаївну, керівника гуртка «Юні овочівники» Кам’янця-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання;

– Захарчука Володимира Віталійовича, керівника гуртка «Юні лісівники-дендрологи» Дитячо-юнацького центру туристичної та екологічної роботи Славутської міської ради;

– Зиму Наталію Володимирівну, вчителя хімії Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами ім. Артема Мазура;

– Мельник Тетяну Сергіївну, вчителя хімії Малоборовицького ліцею Білогірського району;

– Миронюка Володимира Андрійовича, вчителя біології та хімії Росоловецького ліцею Красилівського району;

– Смичок Ірину Юріївну, вчителя біології Нетішинського НВК;

– Сеник Олену Віталіївну, вчителя біології Летичівського НВК № 2;

– Чубенко Ларису Анатоліївну, вчителя біології Староостропільського НВО Старокостянтинівської районної ради;

– Будник Світлану Дмитрівну, вчителя біології Кадиєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’янець-Подільського району;

– Чекман Марту Василівну, керівника гуртка «Юні натуралісти» Дунаєвецької станції юних натуралістів;

– Білу Маріанну Сергіївну, вчителя хімії Хмельницького НВК № 4;

– Щур Оксану Миколаївну, вчителя хімії Хмельницького НВК № 4.

Проведення науковцями, учителями та натуралістами Хмельницького ОЕНЦУМ ХІІ обласної дитячої науково-практичної конференції у черговий раз засвідчило важливість і потребу кваліфікованої підтримки обдарованих учнів-природолюбів, задоволення їх прагнення виконувати творчі експериментально-дослідницькі роботи під керівництвом учителів, науковців та досвідчених фахівців народного господарства, здобувати нові якісні знання, навички і уміння та отримувати визнання результатів своєї індивідуальної творчої дослідницько-експериментальної діяльності, котра у майбутньому зможе зіграти для них визначальну роль у виборі професії.


Почесна грамота Хмельницького ОІЛМГ

колективу Хмельницького ОЕНЦУМ

З нагоди професійного свята – Дня працівників освіти Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства нагородило Почесною грамотою колектив Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за сумлінну працю, зразкове виконання своїх посадових обов’язків, високий професіоналізм у справі навчання і виховання учнівської молоді та з нагоди професійного свята Дня працівників освіти.

 

 

 

 

 

 

 


Об’ява

Національний ЕНЦУМ повідомляє про проведення національного фінального етапу Міжнародного конкурсу INFOMATRIX у 2019 році

Більш детально про захід див. за посиланням: https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/10-01-288.pdf

 


Шепетівські освітяни занесли на Дошку Пошани

Зразкове учнівське лісництво «Пліщинське»

З нагоди галузевого професійного свята – Дня працівників освіти зразкове учнівське лісництво «Пліщинське» Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівської районної ради та Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство» занесено на Дошку Пошани «Кращі освітяни району».

Такої честі колектив юних лісівників, який незмінно очолюють відомий в Україні педагог-новатор і ентузіаст лісової педагогіки, вчитель хімії Микола Андрійович Зведенюк та його сподвижник – лісничий Пліщинського лісництва Михайло Вікторович Савчук, удостоєний за результативну участь у профільних заходах Всеукраїнського та міжнародного рівнів, за створення заповідного урочища «Адамове займисько» та шкільного дендропарку.

Значною мірою своїми непересічними здобутками учнівське лісництво зобов’язане своїм шефам-наставникам ДП «Шепетівське лісове господарство», колектив якого очолює Володимир Михайлович Сасюк. 

Завдяки постійній турботі лісівників підприємства про навчальну  матеріальну базу для школярів та їх потужній підтримці школи у вирішенні будь-яких проблем, Пліщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів має кабінет лісознавства, красивий шкільний дендропарк, добре знане в Україні та за її межами учнівське лісництво, яке стало кузнею майбутніх високопрофесійних лісогосподарських і молодих наукових кадрів. Адже лісгосп дбає про направлення на навчання, отримання лісогосподарської професії і працевлаштування вихованців учнівського лісництва.

Сьогодні юні лісівники мають у своїй скарбничці багато високих нагород міжнародного і національного рівнів, як володарі Гран-прі та неодноразові переможці Всеукраїнських зльотів учнівських лісництв закладів освіти – грамоти, дипломи, свідоцтва й цінні подарунки від їх організаторів.

Місцева влада також не залишає без уваги цей дитячий колектив, а його керівника в 2006 році відзначила премією імені письменника Миколи Островського, а в 2016 році Верховна Рада України нагородила Миколу Андрійовича Грамотою «За заслуги перед Українським народом».  

  Більш детально про зразкове учнівське лісництво та численні досягнення його юних лісівників і наставників можна довідатись на сторінках ілюстрованої навчальної книги «Живі смарагди Шепетівщини» й науково-популярного видання «Ліси Хмельниччини» та в мережі Інтернету.

Щиро вітаємо юних господарів лісу та їх педагогів і лісівників-наставників та зичимо їм нових яскравих успіхів у улюбленій справі!


Юні михлянські лісівники представляли Хмельниччину

на ХІІ Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв закладів

загальної середньої та позашкільної освіти

з 26 по 28 вересня 2018 року в Сумській області три юні лісівники Михлянського учнівського лісництва «Паросток» Ізяславського району – одинадцятикласники Тищук Олег Петрович і Дмитрук Анастасія Вікторівна та десятикласниця Салманова Солмаз Сананівна (керівник команди – Лисюк Михайло Анатолійович, керівник «Паростка» та гуртка «Юні лісівники» Хмельницького ОЕНЦУМ, директор Михлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів), представляли учнівські лісництва Хмельниччини на ХІІ Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

До цього, юні лісівники з Михлі вже побували на 2-х Зльотах і мали на них ряд відзнак (більш детально про діяльність і здобутки михлянського «Паростка» див. у науково-популярному виданні «Ліси Хмельниччини» та за посиланням: http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/1765-yunnati-hmelnichchini-mihlyanske-uchnvske-lsnictvo-parostok.html.

У Зльоті, що проходив на базі Сумського національного аграрного університету, презентували свою роботу делегації учнівських лісництв з 23-х областей України. Участь обласної команди з Хмельниччини у повному обсязі забезпечило ДП «Ізяславське лісове господарство».

Під час конкурсу-захисту дослідницьких робіт в галузі лісознавства юний лісівник Тищук Олег успішно захистив індивідуальну учнівську науково-дослідницьку роботу «Дослідження флори та фауни пам’ятки природи загальнодержавного значення Святе озеро» у номінації «Лісове біорізноманіття», за що організатори Зльоту відзначили його Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Не обминули увагою учасники та журі Зльоту й експозицію виставки-презентації команди Михлянського учнівського лісництва, де згідно конкурсної програми юні лісівники з Ізяславщини на виставці досягнень кращих учнівських лісництв України представили свою практичну діяльність та основні напрямки роботи і здобутки під керівництвом свого наставника – лісничого Михлянського лісництва   Мартинова Ігора Дмитровича. Організатори Зльоту відзначили здобутки лісогосподарської праці, знання лісової справи юних лісівників учнівського лісництва з Михлі та їх активну участь у заході Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

А ще було багато нового й цікавого їм було показано сумчанами. Холодна вітряна погода не змогла завадити команді наших юних лісівників познайомитися зі старовинним містом Сумами, під час оглядової екскурсії, помилуватись його архітектурними історичними пам’ятками в центрі, взяти участь у квесті, відвідати міський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, де наші юні лісівники познайомилися з відділами квітникарства, екології та краєзнавства, декоративно-ужиткового мистецтва, зоологічним куточком та УНДЗД.

На території цього закладу командами – учасниками Зльоту було висаджено декоративні рослини, які служитимуть надалі їм і сумчанам доброю згадкою про цей важливий захід.  Відповідно до підсумків журі, команда юних лісівників з Чернігівщини виборола Гран-прі і в наступному році ХІІІ Всеукраїнський зліт учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти прийматимуть чернігівчани.


Об’ява

Національний ЕНЦУМ повідомляє про проведення Всеукраїнського художнього конкурсу «Календар GLOBE 2019. GLOBE – 20 років в Україні».

Більш детально про захід див. за посиланням: https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/09-18-271.pdf


Об’ява

Національний ЕНЦУМ повідомляє про проведення Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і середовище» у 2018-2019 н.р.

Більш детально про захід див. за посиланням: https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/09-18-270.pdf


Обява

Національний ЕНЦУМ повідомляє про проведення відбіркового етапу для формування делегації від України на ХХІІІ (щорічну) Білоруську конференцію учнів (конкурс дослідницьких робіт).

Більш детально про захід див. за посиланням: https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/09-20-274.pdf


Оголошено проведення Всеукраїнського конкурсу

«Intel-Eкo Україна 2019»

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 р. № 12, та з метою виявлення й підтримки учнівської молоді, обдарованої в різних сферах науки і техніки, інтеграції в міжнародний освітній простір, протягом вересня 2018 року – лютого 2019 року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді оголосив проведення Всеукраїнського конкурсу «Intel-Eкo Україна 2019» – національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF-2019. Положення про захід розміщено на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua.

До участі в Конкурсі запрошуються учні 8-11 класів закладів загальної середньої освіти та учні (вихованці) професійно-технічних і позашкільних закладів освіти, яким станом на 1 травня 2019 року ще не виповниться 20 років.

Наукові проекти мають бути виконані учасниками індивідуально або у складі команди (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).

Конкурс «Intel-Eкo Україна 2019» проводиться у номінаціях:

 • біологія (науки про рослини, науки про тварин);
 • клітинна та молекулярна біологія, мікробіологія;
 • науки про людину (біомедичні та медичні науки, прикладна медицина, науки про поведінку та соціум, біомедична інженерія);
 • науки про землю та навколишнє середовище;
 • біохімія;
 • хімія;
 • екологічна інженерія;
 • хімічна інженерія;
 • обчислювальна біологія та біоінформатика;
 • робототехніка та інтелектуальні машини;
 • матеріалознавство.

Конкурс організатори проводять у два етапи:

 • І етап (з 17 вересня до 27 грудня 2018 року) – реєстрація та заочний конкурс тез наукових досліджень,
 • II етап (з 5 до 8 лютого 2019 року) – персональний постерний захист проектів.

Для участі в І етапі Конкурсу бажаючим необхідно до 17 грудня 2018 року зареєструватися на сайті http://intelecoukraine.org.

На підставі поданих матеріалів конкурсне журі проведе відбір учасників ІІ етапу Конкурсу. Результати відбору будуть оприлюднені до 28 грудня 2018 року на сайті http://intelecoukraine.org.

ІІ етап Конкурсу відбудеться з 5 до 8 лютого 2019 року в м. Києві на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Заїзд і реєстрація учасників ІІ етапу конкурсу «Intel-Eкo Україна 2019» – 5 лютого 2019 року з 09.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від центрального залізничного вокзалу м. Києва: тролейбусним маршрутом № 33, маршрутним таксі № 558 або № 181 (18+7) до зупинки «Мостицька». Від’їзд учасників – 8 лютого після 14.00 год.

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді забезпечить учасників заходу комфортними умовами проживання і харчуванням у власному готельному комплексі із розрахунку в сьогоднішніх цінах: проживання – від 200,00 грн. до 250,00 грн. за добу (для дорослих), для учнів – від 150,00 грн. за добу; триразове харчування в їдальні – 80,00 грн. за добу (телефон адміністратора комплексу – (0-44) 430-32-36).

Переможці Конкурсу здобудуть право представляти власні проекти на Всесвітньому  фіналі  міжнародного  конкурсу  Intel  ISEF,  який  відбудеться з 12 по 17 травня 2019 року в Арізоні (США). Призери ІІ етапу конкурсу отримають право представляти Україну на інших міжнародних конкурсах, афільованих Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Витрати на відрядження керівників делегацій, проїзд, проживання, харчування керівників делегацій та учасників конкурсів здійснюються за рахунок коштів, залучених з джерел, що не суперечать законодавству.

Збереження життя і здоров’я неповнолітніх учасників заходу  забезпечують керівники команд.

У межах Конкурсу для керівників наукових проектів, педагогів буде проведена «Освітня академія Intel». В окремо встановлені терміни для учасників міжнародних конкурсів буде організована робота Всеукраїнської школи з підготовки учнів до міжнародних змагань.

За додатковою інформацією звертатися в НЕНЦ за тел.: (044) 430-04-91 (контактна особа – Вікторія Кліменко), е-mail: victoriya@nenc.gov.ua.

Департаментом освіти і науки ОДА доведено зазначену інформацію до закладів освіти області, керівники яких мають сприяти участі їх учнів у цьому, популярному серед учнівської молоді, заході, під час фінальних етапів якого в минулі роки юні дослідники природи з Хмельниччини неодноразово здобували призові місця. Сподіваємось, що й у нинішньому навчальному році з’являться нові переможці Конкурсу і, як юннатка Христина Ганзюк в 2012 та 2013 роках, будуть гідно представляти Україну на його міжнародному фіналі в США.


Всеукраїнський біологічний форум учнівської

та студентської молоді «Дотик природи»

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 року № 12, у вересні – листопаді 2018 року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка проводить Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи». Положення про Всеукраїнський форум, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.05.2012 року № 572 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.05.2012 року за № 869/21181, див. на сайті НЕНЦ:  www.nenc.gov.ua.

Форум пройде в 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) – у вересні – жовтні ц. р., ІІ етап – фінальний (очний) – з 31 жовтня по 2 листопада ц. р. в м. Києві на базі Національного ЕНЦУМ, у вигляді постерного захисту науково-дослідницьких проектів.

До участі в Форумі запрошуються учні закладів загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти, а також студенти природничих факультетів закладів вищої освіти, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях природничих наук.

Для участі в І етапі Форуму необхідно до 30 вересня ц. р. зареєструватися в режимі он-лайн на сайті https://nenc.gov.ua/dotyk.html.

На підставі поданих учасниками матеріалів організаційний комітет проведе відбір учасників фінального (очного) етапу заходу. Результати відбору будуть оприлюднені до 3 жовтня ц. р. на сайті НЕНЦ: www.nenc.gov.ua.

Заїзд і реєстрація учасників фінального етапу Форуму  − 31 жовтня ц. р. з 09.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутними таксі №№ 558, 181, тролейбусом маршруту № 33 до зупинки «Мостицька».

Від’їзд − 02 листопада ц. р. після 13.00 год. Організатори заходу просять його учасників завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок відряджуючих організацій.

Звертаємо увагу, що Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України має спальний корпус та їдальню власного готельного комплексу, що дозволяє йому забезпечити учасників заходу комфортними умовами проживання і харчуванням із розрахунку: проживання в готельному комплексі – від 200,00 грн. до 250,00 грн. за добу (для дорослих), для учнів – від 150,00 грн. за добу; триразове харчування в їдальні – 80,00 грн. за добу (телефон чергового адміністратора комплексу – (0-44) 430-32-36).

Збереження життя та здоров’я неповнолітніх учасників Форуму забезпечують супроводжуючі їх особи.

Додаткова інформація за телефонами в НЕНЦ: (044) 430-02-60, 430-04-91. Координатор форуму: Комендантов Володимир Федорович, зав. відділом біології Національного ЕНЦУМ (0674599528).

         Бажаємо педагогічним і учнівським колективам закладів освіти області успішної участі у  Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи».


 «Флора Хмельниччини» – навчальний

посібник для усіх

закладів освіти Хмельницької області

21 серпня, під час освітянського хакатону «Реалізація наскрізних змістових ліній Нової української школи в контексті сучасного освітнього простору», який проводився на базі Хмельницького НВК № 10 Департаментом освіти і науки міста Хмельницького з участю місцевих освітян, науковців Хмельницького та Кам’янець-Подільського імені Івана Огієнка національних університетів, представників Хмельницьких ОІППО і ОЕНЦУМ, ТзОВ «Поліграфіст» і ЗМІ, відбулася презентація нещодавно виданого авторського навчального посібника природничо-краєзнавчого змісту «Флора Хмельниччини». Захід відвідав і Хмельницький міський голова Олександр Сергійович Семчишин.

Видання приурочене 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 55-річчю Хмельницького національного університету та 65-річчю Хмельницької обласної станції юннатів, нині – обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. У книзі фахово зібрано й узагальнено відомості про багатства і неповторну красу рослинного світу краю, його охорону й збереження, раціональне використання і відновлення, описано історію ботанічних досліджень в регіоні та наведено систематичний аналіз флори, охарактеризовано рідкісні й червонокнижні види і описано інвазійні види. Кожну рослину проілюстровано кольоровим фото, більшість із яких – авторські.

Цей спільний науково-освітній проект експериментального майданчика Національної академії педагогічних наук України на базі Хмельницького ОЕНЦУМ успішно реалізовано завдяки його ініціаторам і авторам – Людмилі Григорівні Любінській, доктору біологічних наук, професору, завідувачу кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка і  її сподвижниці – Лілії Степанівні Юглічек, кандидату біологічних наук, доценту кафедри екології Хмельницького національного університету, які долучали до участі у проекті педагогів та школярів закладів загальної середньої і позашкільної освіти області, імена яких є на окремих сторінках навчального посібника.

Переважну більшість непересічних авторських ілюстративних фотоматеріалів у книгу забезпечив подільський художник Микола Рябий. На її сторінках можна зустріти ще й багато окремих інформаційних цікавинок про рослини, що, безумовно сподобається читачам.

Науково-педагогічне рецензування навчального посібника виконали знані в Україні науковці:

– Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, академік Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України;

– Вербицький Володимир Валентинович, доктор педагогічних наук, професор, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України;

– Лукаш Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони природи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;

– Мельник Віктор Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу природної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Національної академії наук України.

Нова навчальна книга для учнівської і студентської молоді краю отримала схвалення й рекомендацію до видання з грифом МОН України від Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України і була надрукована у ТзОВ «Поліграфіст» загальним тиражом 1500 примірників.

Враховуючи потребу «Флори Хмельниччини» для навчального процесу, Хмельницька обласна рада і ОДА підтримали проект і виділили обласному ЕНЦУМ цільові кошти на оплату придбання книги та безоплатну передачу її примірників для бібліотек кожного закладу освіти області.

Хмельницькі педагоги-натуралісти завдання виконали вчасно, намагаючись забезпечити цим цікавим, змістовним і красивим навчальним посібником школярів та їх педагогів до початку навчального року, а цифровий формат книги – розмістили в електронній бібліотеці юннатів Хмельниччини ( див. за посиланням: http://hoencum.km.ua/?page_id=5 ).

Під час презентації авторами і видавцем книги – науковцями Л.Г.Любінською, Л.С.Юглічек та директором ТзОВ «Поліграфіст» Сергієм Федоченком, де натуралісти надрукували цілу серію книг на природничо-краєзнавчу тематику, високу оцінку їх праці та важливість видання для екологічної освіти і виховання учнівської молоді краю неодноразово підкреслювали учасники освітянського хакатону:

– Наталія Геннадіївна Міронова, доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри екології Хмельницького національного університету;

– Тетяна Вікторівна Виговська, кандидат біологічних наук, доцент Хмельницького університету управління і права;

– Антоніна Василівна Парфенюк, методист біології науково-методичного центру Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради;

– Василь Васильович Климчук, директор Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

– Лілія Анатоліївна Мирна, методист біології та екології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і ряд її колег – педагогів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Загалом учасники науково-педагогічного заходу висловлювали своє захоплення книгою і слова щирої вдячності її авторам за працю на благо освіти і навчання підростаючого покоління, сподіваючись на те, що «Флора Хмельниччини», як перша із серії їх авторських книг навчального видання «Рослинний світ Хмельниччини», буде продовжена наступними цікавими, красивими й змістовними книгами, матеріали до яких нині наполегливо опрацьовують творці цього прекрасного природничо-краєзнавчого проекту.


Гуртки «Юні лісівники» у закладах

освіти Хмельниччини

працюватимуть за авторською програмою

педагога-новатора М.А. Зведенюка

У новому навчальному році педагоги-натуралісти закладів освіти Хмельниччини й України спільно з лісівниками навчатимуть юних лісівників за новою авторською навчальною програмою, створеною нашим земляком.

Ще в кінці травня цього року Науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки  України була схвалена для використання Програма гуртка «Юні лісівники», розроблена досвідченим керівником зразкового учнівського лісництва «Пліщинське», вчителем хімії Пліщинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району Миколою Андрійовичем Зведенюком. Її науково-педагогічну змістовність та відповідність сучасним вимогам позашкільної еколого-натуралістичної роботи з учнівською молоддю закладів освіти високо оцінили рецензенти, фахівці – педагоги-натуралісти Національного і обласних ЕНЦУМ та СЮН, керівники шкільних учнівських лісництв і гуртків юних лісівників та наукові експерти Комісії, яка її схвалювала й рекомендувала для використання в позашкіллі.

         Варто відзначити, що до цього, аналогічний шлях цей творчий освітянський документ пройшов також у Хмельницькому ОІППО, де теж отримав підтримку і відповідне схвалення.

         Фахову експертизу, консультації, редагування і рецензування Програми забезпечували педагоги та науковці:

         – Григоров Ігор Миколайович, керівник учнівського лісництва, вчитель-методист, директор Масівецької ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницького району Хмельницької області;

– Зотова Олена Василівна, методист Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

– Любінська Людмила Григорівна, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

– Мельник Віктор Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу природної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Національної академії наук України;

– Миклуш Степан Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Інституту лісового і садово-паркового господарства Національного лісотехнічного університету України;

– Мирна Лілія Анатоліївна, методист біології та екології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

– Рак Олександр Олексійович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу природної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Національної академії наук України.

Сьогодні ця авторська Програма нашого земляка, плідну педагогічну працю якого в 2016 році Верховна Рада України відзначила Грамотою «За заслуги перед Українським народом», уже добре відома в системі позашкільних еколого-натуралістичних закладів освіти України.

         Детально з Програмою і навчально-методичними матеріалами, доданими до неї автором, які підготовлені ним завдяки його великому педагогічному досвіду практичної роботи з юннатами і багаторічної ефективної співпраці з науковцями й лісівниками краю, можна ознайомитися на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України за посиланням: https://nenc.gov.ua/?page_id=834 .

         До Програми додаються авторські розробки календарно-тематичного планування на 2 навчальні роки та першого блоку розгорнутих планів-конспектів проведення навчальних занять гуртка «Юні лісівники» педагога-новатора, ентузіаста юннатівської роботи зі школярами Зведенюка М. А.

П’ять наступних  блоків розробок, які нині редагуються хмельницькими педагогами-натуралістами спільно з автором, мають незабаром пройти фахову експертизу й науково-педагогічне рецензування та увійти у намічений до видання у 2018-2019 н.р. навчально-методичний посібник Національного й Хмельницького ОЕНЦУМ для керівників гуртків юних лісівників і учнівських лісництв у закладах освіти.

         Департамент освіти і науки ОДА надіслав для керівників управлінь і відділів освіти та голів ОТГ області відповідного листа 08.08.2018 року  за № 2132-41/2018 з блоком навчально-методичних матеріалів для організації в закладах освіти роботи гуртків «Юні лісівники», які додані до листа в електронному варіанті (по 2 файли у форматах Pdf та Word).

         Педагоги закладів загальної середньої і позашкільної освіти, які працюватимуть з учнями за цією Програмою та потребуватимуть для роботи авторських розробок навчальних занять у форматі розгорнутих планів-конспектів, зможуть звернутись у Хмельницький ОЕНЦУМ і отримати  електронний варіант усіх трьох блоків розробок для першого року навчання гуртків юних лісівників і особисто апробувати (адаптувати) Програму з авторськими розробками на власній практиці.

         Організаційно-методичний супровід процесу впровадження  Програми гуртка «Юні лісівники» в закладах освіти області забезпечує Хмельницький ОЕНЦУМ, матеріальну підтримку – держлісгоспи Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства, на рахунку яких ряд високих результатів практичної діяльності юних лісівників і їх непересічних досягнень національного й міжнародного ґатунку, здобутим завдяки наполегливій співпраці лісівників з освітянами.

         Приділення керівниками освітянської галузі краю належної уваги практичній роботі педагогів і лісівників-наставників з юними лісівниками сприятиме популяризації діяльності в закладах освіти учнівських лісництв і зростанню їх мережі (див. мережу за посиланням:  https://drive.google.com/open?id=1I0Yw3FJYtfM_ySVcdtZy0SkTDBotPIq2  , активізації роботи з учнівською молоддю щодо її участі у посадках лісу, догляді й охороні лісових масивів, виконанні науково-дослідницьких робіт, профорієнтації учнів на лісогосподарські професії, вирішенні екологічних та природоохоронних проблем, залучення неповнолітніх до активної природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості й дбайливого ставлення до природи.

Зважаючи на актуальність цього напрямку позашкільної роботи з учнями в контексті реалізації освітнього проекту НУШ та завдань лісової педагогіки, яка забезпечується лише практичною співпрацею лісівників з освітянами, зазначена інформація доводиться до керівників і педагогічних колективів підвідомчих закладів освіти та держлісгоспів Хмельницького УЛМГ з проханням до них – сприяти організації практичної діяльності гуртків юних лісівників і оплаті праці педагогічних працівників, котрі очолюють ці гуртки та учнівські лісництва.

Сподіваємось, що освітяни нашого краю на місцях зможуть раціонально й ефективно скористатись Програмою і зазначеними навчально-методичними матеріалами в організації й проведенні гурткової роботи з юними лісівниками на базі існуючих шкільних учнівських лісництв і дати належну оцінку праці їх автора.


Юні знавці ботаніки з Хмельниччини призери

VIІ Всеукраїнського експедиційнопольового збору

команд юних ботаніків

Минулого тижня, з 06 по 08 червня, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України спільно з Миколаївським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді на території Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», що у Миколаївській області, проводився VIІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків, участь у якому приймали представники Хмельниччини – команда юних ботаніків у складі 1 учениці Кузьминської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 2-х учениць – вихованок гуртка юних рослинників ХОЕНЦУМ, діючого на базі Западинської ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району, під керівництвом Тетяни Олександрівни Янюк, вчителя біології цієї школи.

З метою забезпечення умов безпеки життєдіяльності неповнолітніх та згідно з Положенням про Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних екологів і натуралістів та вимогами організаторів, члени нашої обласної команди мали зручний спортивний і теплий одяг, головні убори, закрите та змінне взуття для проведення екскурсії в природу, дощовики, захисні засоби від комарів і кліщів, предмети особистої гігієни та визначники.

Під час Збору були проведені заходи, до яких активно й результативно долучились наші юні знавці ботаніки:

– звіт-презентація про проведені експедиції, походи, польові практики своєї області (до 5 хв.);

– фотовиставка «Червонокнижні рослини рідного краю», (делегація підготувала і представила кольорові тематичні фотографії формату А-4);

– проведення командами польової практики з ботаніки на території РЛП «Тилігульський»;

– дозвільно-пізнавальна програма.

Згідно з  підсумками журі Збору, команда юних ботаніків із Западинець у складі школярок Наталії Свістак і Марії Зарічної та Момот Катерини із Кузьмина, які гідно представили юннатів і школярів Хмельниччини, здобула 2 призових місця і її було відповідно відзначено грамотами та Дипломом організаторів:

– І місце у фотовиставці «Червонокнижні рослини рідного краю»;

– ІІІ місце  за підсумками польової практики з ботаніки на території РЛП «Тилігульський».

Керівника команди Т.О.Янюк організатори Збору відзначили Подякою.

Цей успіх – результат непересічної уваги еколого-натуралістичній творчості неповнолітніх, яку сьогодні приділяють педагоги в багатьох школах області.

Вітаємо юннатів і школярів закладів освіти Хмельниччини з яскравою перемогою обласної команди юних ботаніків і сподіваємось на їх нові успішні здобутки на юннатівській ниві на національному та міжнародному рівнях.


Хмельницькі натуралісти святкували

Міжнародний день захисту дітей

Щорічно в перший день літа в Хмельницькому ОЕНЦУМ юннатами, педагогами і батьками святкується Міжнародний день захисту дітей – свято, яке є символом дитячої щирої радості та надії на краще майбутнє. Тому вже доброю традицією для педагогічного юннатівського колективу закладу стало влаштування для юннатів і місцевих школярів справжнього свята дитинства, гарного настрою, дитячих посмішок та заразливого сміху.

Для юних природолюбів було організовано й проведено пізнавальну екскурсію екологічною стежкою, УНДЗД і навчальними кабінетами ХОЕНЦУМ, екологічну вікторину «Флора  та фауна Хмельниччини», конкурси на кращого знавця лікарських рослин, краще декламування віршів на природоохоронну і національно-патріотичну тематику, конкурс дитячих малюнків на асфальті «Моє щасливе дитинство».

В цей день, юні охоронці природи мали можливість стати учасниками захоплюючої екологічної гри-змагання «Знавці природи», під час якої вони поділились на команди та активно демонстрували свої набуті знання з природознавства, екології, біології, валеології, наполегливо намагаючись привести свою команду до перемоги. Гра-змагання включала психологічну вправу «Наш настрій», «Правила юних друзів природи», фізкультхвилинку «На арені цирку», складання екосистеми, розв’язування екологічних задач, конкурси «Світ живої природи», «Впізнай з якого дерева листок», «Поетичний калейдоскоп», «Так – ні», «З природою дружи» та ін.

Дітвора з величезним задоволенням жваво спілкувалася між собою, юні знавці природи обговорювали, дискутували, відповідали на запитання, згадували раніше набуті знання, запам’ятовували щось нове, змагалися, здобуваючи почесне звання «Кращий знавець природи».

Також в ході заходу було проведено виставку дитячих творчих малюнків, фоторобіт і різноманітних поробок з природних матеріалів, у яких відображено дитячий погляд на проблеми довкілля та природу свого регіону.

Під час екологічного відеолекторію для учасників святкувань Дня захисту дітей був організований перегляд цікавих і пізнавальних відеофільмів на природознавчу та природоохоронну тематику.

За проявлені екологічні знання, кмітливість і допитливість, найбільш активні учасники заходів нагороджені цінними подарунками.

На завершення цього цікавого та насиченого Дня, педагоги Хмельницького ОЕНЦУМ,  вітаючи юних природолюбів з Міжнародним днем захисту дітей, побажали їм радісного й безхмарного дитинства, добра, мирного неба, теплого сонця і здійснення усіх їх дитячих мрій.

Всі учасники дійства отримали масу незабутніх вражень, позитивних  емоцій, щасливих посмішок, дитячих надій і віру у прекрасне й мирне майбутнє. А радісні, веселі, усміхнені дитячі обличчя – найкраще цьому підтвердження та результат педагогічної праці!


Юннати, учні з батьками і педагоги Хмельниччинипереможці

заочного Всеукраїнського родинного конкурсу

Український коровай»

Нещодавно Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України підвів підсумки заочного Всеукраїнського родинного конкурсу «Український коровай», який проводився навесні цього року в рамках святкування 100-річчя позашкільної освіти в Україні та з метою сприяння процесу виховання дітей і молоді на національно-патріотичних засадах, прищеплення шани й поваги до хліба і людей, причетних до його створення, а також задля збереження й популяризації родинних традицій, родинного хліба, який гуртує та примирює рід. Основним завданням Конкурсу було створення умов для самореалізації талановитих і обдарованих дітей та молоді, залучення їх до активної пізнавальної, наукової й трудової діяльності; сприяння збереженню родинних звичаїв любити та шанувати хліб; підтримка сімейних традицій, де окрасою свята є хліб і хліб – усьому голова.

В Конкурсі взяли участь понад 300 учасників: родинні колективи, учні, педагоги та учнівські колективи закладів позашкільної і загальної середньої освіти різних регіонів України та м. Києва. На огляд широкого загалу були представлені різноманітні творчі роботи, які відповідають визначенню «коровай» і «обрядовий хліб» та є зразками як традиційних, так і осучаснених кулінарних виробів. В представлених на розгляд журі роботах поєдналися національні художні традиції з елементами творчого мислення сучасних майстрів.

Оргкомітет і журі Конкурсу відмітили високий естетичний рівень виконання конкурсних робіт, традиційність, символіку, регіональні особливості виготовлення короваїв; дуже відповідальне ставлення до висвітлення теми за співучасті старшого покоління, родин. Серед кращих були й конкурсні роботи, що надійшли від учасників з Хмельницької області, зокрема з Новоушиччини.

Неповторно красивий і запашний коровай юннатів Хмельниччини, майстерно витворений Олександрою Іванівною Коваль, колишньою вільховецькою юннаткою зі школи знаменитого подільського педагога-новатора Ф.С.Бацури, і презентований нею на конкурсну виставку в м. Київ у Народний Музей Хліба імені Любові Манорик Національного ЕНЦУМ, вподобала німецька делегація.  В той же день, цей коровай разом з обрядовим хлібом з Хмельниччини став дарунком українських урядовців і був доставлений у київську амбасаду Німеччини, а німецькі дипломати, яким він дуже сподобався, відвезли його на свою історичну батьківщину, де він нині й експонується.

Згідно з підсумками журі, за активну участь у пошуково-дослідницькій діяльності з питань пізнання джерел і процесу виготовлення українського короваю, творчу самореалізацію й наполегливість, велику повагу до живих духовних традицій нашого народу та сприяння вихованню добрих родинних цінностей нагороджені Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України юннати з батьками та педагоги – переможці заочного Всеукраїнського родинного конкурсу «Український коровай» з Хмельницької області.

За I місце:

– Григораш Олена Сергіївна, 1990 р.н., керівник учнівського об’єднання «Паросток надії» Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені педагога-натураліста Федора Степановича Бацури Новоушицького району та директор цієї школи Шевченко Ігор Іванович, за творчу роботу «Коровай» (99 балів);

– Юзвенко Ольга Олегівна, 43 роки і Юзвенко Анна, 11 років, учениця 5 класу Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. М. Островського та Голенко Наталія Олексіївна, вчитель біології та основ здоров’я цієї школи, за творчу роботу «Весільний коровай» (98 балів).       

За ІІ місце  – Лахай Ольга Володимирівна; Лахай Назар, 8 років, учень 3-В класу Шепетівського НВК № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» і вчитель початкових класів цього НВК Караван Анастасія Миколаївна, за творчу роботу «Подільський коровай» (88 балів).

Вітаємо переможців Всеукраїнського родинного конкурсу  «Український коровай»  та щиро зичимо їм нових успіхів у еколого-натуралістичних заходах.


Почесна відзнака обласної влади хмельницькому

видавцю книг для юннатів

з нагоди професійного свята

З нагоди відзначення 26 травня професійного свята – Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України та відповідно до клопотання Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА, директор ТзОВ «Поліграфіст» Сергій Олександрович Федоченко, що у місті Хмельницькому, нагороджений Почесною грамотою та цінним подарунком Хмельницької обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток освіти краю, видавництва і забезпечення закладів освіти якісною навчальною літературою навчально-методичного, природничо-краєзнавчого й національно-патріотичного змісту.

         Плідну працю трудового колективу видавництва, який очолює Сергій Федоченко, та її значення для освітньої галузі, особливо еколого-натуралістичного напрямку, нині важко переоцінити.

Десятки тисяч яскраво ілюстрованих, цікавих і змістовних книг, надрукованих «Поліграфістом» у співпраці з місцевими освітянами-натуралістами й Національного ЕНЦУМ Міносвіти України, столичними і подільськими науковцями, за що колектив друкарів в минулому уже відзначали своїми грамотами Національна академія педагогічних наук України, Хмельницька обласна рада, Інститут проблем виховання НАПН України й Національний ЕНЦУМ Міносвіти України, сьогодні займають чільні місця в шкільних бібліотеках області і користуються неабияким попитом у педагогів, школярів та викладачів і студентів.

         Серед цієї, поширеної в місцевих закладах освіти навчальної, методичної і науково-популярної літератури, ряд цікавих та змістовних авторських книг, котрі видрукувало ТзОВ «Поліграфіст» багатотисячними тиражами – «Натуралісти України (200 екз.)», «Річки Хмельниччини» (1500 екз.), «Риби, земноводні і плазуни і звірі Хмельниччини» (1500 екз.), «Птахи Хмельниччини» (2000 екз.),  «Юннати Хмельниччини» (1000 екз.), «Гриби Хмельниччини» (2000 екз.), «Історія міст і сіл Хмельниччини» (1100 екз.), «Хмельниччина» (5500 екз.), «Двірецько-Пересопницьке Євангеліє: Історія. Творці. Таємниці» (1000 екз.), «Туристичні маршрути Хмельниччини» (1000 екз.), «Природа Малополіського Погориння. Рослинний світ» (1500 екз.), «Фронтовий Кобзар» (6000 екз.), «Ліси Хмельниччини» (3000 екз.), ряд тематичних брошур і буклетів.

         А ще ці високоякісні красиві й цікаві книги стали використовуватись місцевим населенням як подарунки на знак поваги та дружби.

          Названа науково-популярна література і навчальні посібники, видані ТзОВ «Поліграфіст» та придбані й безоплатно передані хмельницькими натуралістами в заклади загальної середньої і позашкільної освіти області, мають великий попит у педагогів та школярів і використовуються для забезпечення потреб навчального процесу. Ці книги не затримуються надовго на бібліотечних полицях і частина з них уже потребують перевидання.

         Крім цього, видавці подбали про цифрування надрукованих книг і допомогли створити хмельницьким та столичним натуралістам першу в Україні електронну бібліотеку літератури природничо-краєзнавчого змісту, яка на сайті НЕНЦ і ХОЕНЦУМ  стала 5 років тому доступною для кожного, кого цікавить природа й минуле рідного краю ( див. за посиланням:  http://hoencum.km.ua/?page_id=5 ).

         В даний час друкарі «Поліграфіста» завершують видання авторського ілюстрованого навчального посібника для учнівської та студентської молоді «Флора Хмельниччини» (1500 екз.), який профінансовано за кошти обласного бюджету і безоплатно отримає від Хмельницького ОЕНЦУМ кожний заклад освіти області до 1 вересня нового навчального року.

         Сподіваємось, що праця колективу ТзОВ «Поліграфіст» та їх керівника, нагородженого почесною відзнакою Хмельницької ОДА, і надалі служитиме Україні, розвитку в школах і позашкільних закладах екологічної освіти та юннатівського руху, навчанню й вихованню підростаючого покоління, а читачів порадує новими цікавими і змістовними еколого-натуралістичними та іншими виданнями, яке гідно цінуватимуть сьогоднішнє й наступні покоління юних і дорослих любителів книги.


Науково-популярне видання натуралістів

«Ліси Хмельниччини» визнане книгою 2017 року

17 квітня 2018 року під час ХII Обласного Форуму «Книжкова весна на Хмельниччині», приуроченого до Всесвітнього дня книги і авторського права, у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці було оголошено книгу «Ліси Хмельниччини» (видавництво – ТзОВ «Поліграфіст») кращою книгою Хмельниччини в 2017 році в номінації довідкової літератури та нагороджено Дипломом обласного читацького рейтингу її авторів – журналіста Олексія Олександровича Тимощука та педагогів Миколу Андрійовича Зведенюка і Василя Васильовича Климчука.

Форум проводився за підсумками обласного читацького рейтингу «Краща книга Хмельниччини – 2017 року», що визначався кількістю запитів книги читачами в бібліотеках області. «Ліси Хмельниччини» (3000 екз.), яку натуралістам вдалось випустити у світ завдяки підтримці лісівників області, поповнили скарбничку навчальних, науково-популярних і довідкових видань природничо-краєзнавчого змісту Хмельницького ОЕНЦУМ для учнівської та студентської молоді краю, які згідно підсумків обласних читацьких рейтингів визнавались найбільш популярними книгами року у попередні роки в т. ч. «Річки Хмельниччини» (2000 екз.), «Історія міст і сіл Хмельниччини» (1500 екз.), «Хмельниччина» (5500 екз.).

Усі рейтингові книги та інша навчальна й методична література, яку хмельницькі натуралісти творили разом з місцевими і столичними науковцями, багатотисячними тиражами друкувались у ТзОВ «Поліграфіст» та були безоплатно передані для закладів загальної середньої і позашкільної освіти області та поповнили  фонди шкільних і громадських бібліотек (більш детально цю літературу в оцифрованому форматі див. у електронних бібліотеках Національного ЕНЦУМ за посиланням: https://nenc.gov.ua/?page_id=1083  та Хмельницького ОЕНЦУМ за посиланням: http://hoencum.km.ua/?page_id=5.  

Книжкова весна на Хмельниччині продовжується і об’єднує багато однодумців та усіх тих, хто творить, шанує й розвиває друковане слово, популяризує його, доносить до юних і дорослих жителів Хмельниччини його кращі зразки. А педагоги-натуралісти Хмельницького ОЕНЦУМ спільно з науковцями Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка та Хмельницького національного університету і друкарями ТзОВ «Поліграфіст» готують видання навчальних посібників «Флора Хмельниччини» та «Екологічна абетка», які до 1 вересня нового навчального року безоплатно отримає кожен заклад освіти Хмельницької області.


Натуралісти проводять Всеукраїнський конкурс

з квітникарства та ландшафтного дизайну

«Квітуча Україна»

Відповідно до Плану  всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами позашкільної освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 року № 12, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України з 19 березня до 17 травня цього року проводить Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (див. Положення про проведення конкурсу за посиланням: https://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/kvitucha-ukraine.pdf).

Конкурс проводиться у 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) – з 19 березня до 10 квітня 2018 року;  ІІ етап – фінальний (очний) – з 15 по 17 травня 2018 року у м. Києві.

До участі у Конкурсі запрошуються команди закладів загальної середньої і позашкільної освіти. До складу команди входять до 5 осіб: до 4-х учнів закладів освіти віком від 13 до 18 років включно та 1 керівник.

Для участі в І етапі Конкурсу його учасникам необхідно до 09 квітня ц.р. надіслати заявку та Проект озеленення території закладу освіти на електронну адресу: cvetic@nenc.gov.ua чи nenc@nenc.gov.ua або на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 з поміткою «Квітуча Україна».

На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір учасників фінального (очного) етапу Конкурсу. Результати відбору будуть оприлюднені до 17 квітня ц.р. на сайті НЕНЦ:  www.nenc.gov.ua

Заїзд та реєстрація учасників ІІ (фінального) етапу конкурсу – 15 травня ц.р. з 09.00 до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: тролейбусом № 33 або маршрутним таксі № 558 чи № 181 (18+7) до зупинки «Мостицька».

Від’їзд – 17 травня ц.р. після 14.00 год. Керівників команд організатори заходу просять завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

Звертаємо увагу, що Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України має спальний корпус та їдальню власного готельного комплексу, що дозволяє йому забезпечити учасників заходу комфортними умовами проживання і харчуванням із розрахунку: проживання в готельному комплексі – від 200,00 грн. до 250,00 грн. за добу (для дорослих), для учнів – від 150,00 грн. за добу; триразове харчування в їдальні – орієнтовно 80,00 – 100,00 грн. за добу (телефон чергового адміністратора комплексу – (0-44) 430-32-36).

Відповідальність за життя і здоров’я неповнолітніх учасників та своєчасне оформлення документів несуть супроводжуючі їх особи. Витрати на відрядження здійснюються за рахунок відряджуючих організацій.

Додаткова інформація за тел. НЕНЦ: (044) 430-04-91, 097 391-76-19.

Координатор заходу: Любов Штурмак, e-mail: cvetic@nenc.gov.ua; nenc@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua.

Департамент освіти і науки ОДА довів інформацію про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» до закладів освіти та звернувся з проханням до їх керівників сприяти участі педагогічних і учнівських колективів у цьому заході.


Результати участі учнів і юннатів області у

Всеукраїнській природоохоронно-пропагандистській акції

«Канюк звичайний – птах року 2017»

Повідомляємо, що з метою привернення уваги учнівської молоді до проблем охорони птахів та їхніх природних біотопів, залучення учнів до активної природоохоронної роботи, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України та Українське товариство охорони птахів провели щорічну Всеукраїнську природоохоронно-пропагандистську акцію «Канюк звичайний – птах року 2017», у яку активно включилися учні й гуртківці закладів загальної середньої та позашкільної освіти з 24 областей нашої держави, а до числа учасників і переможців увійшли й конкурсні роботи школярів і юннатів Хмельницької області.

Загалом, в журі Акції «Птах року» було розглянуто близько 800 тематичних конкурсних проектів юних природолюбів.

У рамках Акції в навчальних закладах було сплановано та проведено низку заходів, зокрема: вивчення біології канюка звичайного шляхом організації експедицій (екскурсій), виступи агітбригад, різноманітні конкурси, тематичні заняття, бесіди. Учасниками Акції – учнями та юннатами, було також вивчено біологічні особливості різних видів птахів України, які потребують охорони та проведено моніторинг чисельності канюка звичайного, досліджено вплив господарської діяльності людини на чисельність цього виду та можливості вигодівлі його в штучних умовах.

Окрім цього, юними природолюбами також було проведено масштабну природоохоронно-просвітницьку роботу.

Представлені конкурсні звітні матеріали свідчать про безпосередню практичну участь школярів у вирішенні ряду природоохоронних проблем у ході еколого-натуралістичної дослідницької роботи.

Відповідно до підсумків конкурсного журі Всеукраїнської природоохоронно-пропагандистської акції «Канюк звичайний — птах року 2017» до числа її переможців увійшли юні природолюби закладів освіти  Хмельницької області, які брали активну участь у проведені заходів Акції та були відповідно відзначені її організаторами.

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та Українського товариства охорони птахів за зайняте ІІ місце в Акції та кращу поробку, креативність і самобутнє сприйняття орнітофауни в рамках акції «Птах року 2017» нагороджено її переможців:

– Бойчук Софію, вихованку Нетішинського КПНЗ «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» за виріб – вишивка «Канюк» (керівник: Троцик Л.В.) (80 балів);

– Власюк Олександру, вихованку Нетішинського КПНЗ «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» за виріб «Аплікація з рослинного матеріалу та малюнки» (керівник: Троцик Л.В.) (80 балів);

– Міхей Софію, ученицю 3 класу Кам’янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 за виріб – аплікація з паперу (квілінг) (керівник: Гой Наталія Василівна) (60 балів) за зайняте ІІІ місце.

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та Українського товариства охорони птахів нагороджено колективи юннатів-переможців з Хмельниччини за зайняте ІІІ місце в Акції і змістовну природоохоронну, дослідницько-пропагандистську та практичну екологічну роботу у вирішенні проблеми охорони птахів (реферати, презентації, малюнки, літературні твори):

– Вихованці гуртка «Юні зоологи» Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання (керівник: Серветник Микола Миколайович) (60 балів);

– Вихованці гуртка «Юні орнітологи» Славутського ЕНЦШ (керівник: Захарчук Володимир Віталійович) (60 балів).

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України і Українського товариства охорони птахів нагороджено учнів-переможців за зайняте ІІІ місце в Акції та кращий малюнок і креативність сприйняття орнітофауни в рамках акції «Птах року 2017»:

– Тогочинську Юлію, ученицю 3 класу Кам’янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (керівник: Гой Наталія Василівна) (60 балів);

– Кучеріна Богдана, учня 9 класу Кам’янець-Подільської ЗОШ I-III ст. № 10 (керівник: Сокальська Сюзанна Миколаївна) (60 балів).

Вітаємо школярів і юннатів – переможців щорічної Всеукраїнської природоохоронно-пропагандистської акції «Канюк звичайний – птах року 2017» і сподіваємось на їх успішну участь у еколого-натуралістичних заходах в цьому році.


Увага! Лелеки гинуть і потребують від

людей негайної допомоги й порятунку

Лелеки, які повертаються з вирію в Україну на свою рідну землю, знаменують початок тепла, весни і праці хлібороба в полі, народження нових дітей і продовження роду людського. Споконвіку багато цих птахів селилися поряд з людськими оселями, а усі господарі дбали завжди і дбають нині про недоторканість їх гнізд. Адже лелека на обійсті – добра ознака сім’ї!

Однак, цього року протягом кількох весняних днів стався природний катаклізм – різке похолодання зі снігом і морозом до -16 градусів, внаслідок чого замерзли річки й водоймища, а поля із замерзлим ґрунтом – вкриті снігом, що закрило виснаженим перельотом лелекам доступ до природних кормів, а це для них – неминуча голодна смерть! Багато цих прекрасних, але знесилених птахів, уже загинули і продовжують гинути від голоду. До того часу, допоки не розмерзнуться земля й вода, вони потребують невідкладної допомоги і порятунку від небайдужих людей, особливо учнівських колективів та їх педагогів. Що негайно вже й робиться багатьма людьми.

Свою фінансову допомогу в оплаті кормів для лелек запропонували дитячим колективам нашого краю їх давні друзі – друкарі ТзОВ «ПОЛІГРАФІСТ» (директор Сергій Федоченко), котрі надрукували для закладів освіти області бл. 30 тисяч примірників книг природничо-краєзнавчого змісту. Більш детально про фінансову підтримку дітям, які рятують лелек, педагоги можуть дізнатись за телефонами друкарні в м. Хмельницькому: 72-00-50; 71-85-15.

А відомий подільський педагог та орнітолог, автор навчальної книги «Орнітофауна Хмельницької області», засновник і незмінний керівник Подільського клубу любителів птахів «Aves», що діє уже чверть століття, Володимир Олександрович Новак разом зі своїми юними орнітологами звернувся до земляків з проханням про допомогу птахам і надав ретельно підготовлені детальні рекомендації як правильно надавати їм цю допомогу:

Тел. В.О.Новака для довідок: 067-956-9026.

Листзвернення

Подільського клубу любителів птахів «Aves» до жителів Хмельниччини, волонтерів, меценатів, екологів-аматорів, юних натуралістів, вчителів

У зв’язку з тим, що перелітні птахи, відповідно до їх міграційної закономірності, стали масово повертатися додому з місць зимівлі, а через складні погодні умови на своєму міграційному шляху опинилися у скрутному становищі, вони потребують нашої з вами підтримки та допомоги.

Особливо непередбачувані погодні умови застали зненацька лелек, які й так вже здолали довгий міграційний шлях (іноді до 10 тисяч км) і змушені перечікувати зниження температури та снігопади по декілька діб.

Сильні морози їм не так страшні. Найбільшим ворогом птахів є голод, так як їхні енергетичні запаси виснажені перельотом в Україну і вони знесилені.

Тому ми звертаємося з проханням до всіх небайдужих на різних рівнях: допомогти лелекам пережити ці скрутні умови, сприяючи їх підгодівлі, що значно збільшить їх шанси дожити до потепління.

Прохання при цьому дотримуватися певних рекомендацій, які надають нам фахівці з орнітології:

 1. Організовуйтеся в ініціативні невеликі групи і зробіть розвідку: чи немає поблизу вашого населеного пункту лелек.
 2. Якщо Ви знаєте місце, де зупинилися лелеки, не треба здіймати довкола нього галас і приваблювати туди велику кількість людей. Птахам потрібен спокій, бо коли вони стоять, то менше витрачають енергії. Кожен наступний їх політ і здіймання в небо, це витрата енергії, а це дуже небезпечно для їх життя саме зараз, бо вони надто виснажені.
 3. Якщо ж Ви бажаєте і можете допомогти – краще облаштуйте для них годівничку. Підходити до лелек на відстань ближче ніж 20-30 м не бажано. На цій відстані можна розкласти на снігу, чи розчищеній галявині, сіно, солому чи гілки і викладати на них їжу для птахів.
 4. Основний корм лелек – це комахи, риба, земноводні, гризуни. Рослинну їжу ці птахи не вживають!!! Тому зерно, хліб, варену картоплю та ін. ці птахи їсти інколи й будуть, але користі це їм не принесе. Лелек слід годувати рибою, м’ясом або яйцями. Риба може бути морська чи прісноводна, але категорично НЕ СОЛЕНА! Лелека не вміє жувати їжу, він ковтає цілим куском, тому вся підготовлена для нього їжа повинна бути подрібнена. М’ясо може бути у вигляді відходів: курячі голови, тельбухи та ін.
 5. Подібна підгодівля має ще й інший бік медалі. Якщо птахи не будуть їсти розкладену їжу, вона привабить чотирилапих хижаків (собаки, лиси), які створять додатковий фактор неспокою, а можливо і смертельну небезпеку для птахів. Тому слід добре продумати сам процес підгодівлі, щоб принести птахам користь, а не шкоду. Відійдіть на відповідну відстань, переконайтесь, що птахи помітили, знайшли їжу.
 6. Якщо ж птахи зовсім ослабли і не реагують на рухи людей, їх слід забрати, відігріти і підгодовувати, тимчасово розмістивши в господарських будівлях разом із домашніми тваринами.

І ще одне: допомагати лелекам треба з розумом і довіряти рекомендаціям орнітологів, зоологів, біологів, екологів, котрі вам підкажуть як правильно піклуватися про птахів, не створюючи зайвої паніки, як надати допомогу так, щоб їм не нашкодити.

Збережемо природні багатства України разом – врятуємо наших лелек!


Юннати Хмельниччини відзначені срібною медаллю

ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018»

15 березня 2018 року в місті Києві на ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2018» Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді був відзначений срібною медаллю й Дипломом у номінації  «Застосування інноваційних технологій STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів і молоді» її організаторами – Міністерством освіти і науки України та Національною академією педагогічних наук України.

         Свої науково-педагогічні напрацювання і освітянський досвід пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти і розвитку освітніх проектів представляли на Виставці майже 800 навчальних закладів – національні вищі навчальні заклади та наукові установи; закордонні навчальні заклади, міжнародні освітні агенції і представництва; вищі навчальні заклади післядипломної та неперервної освіти, обласні і міські управління (департаменти) освіти, заклади загальної, дошкільної, професійно-технічної та позашкільної освіти; навчально-методичні центри; ряд виробників та дистриб’юторів сучасних засобів навчання, проектів, програм і рішень для галузі освіти, видавництва, освітні портали.

         Хмельницькі натуралісти представляли позашкільну освіту нашого краю та презентували інноваційні здобутки співпраці педагогічного колективу закладу з науковцями й ентузіастами юннатівської справи та  тематичну конкурсну роботу «Застосування інноваційних технологій STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів і молоді».  STEM-орієнтований підхід до навчання сьогодні є одним із актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного й гуманітарного профілів освіти. Цей науково-освітній напрям передбачає посилення в освітніх навчальних програмах природничо-наукового компоненту та інноваційних технологій, котрому хмельницькі натуралісти тривалий час приділяли серйозну увагу і відобразили свої творчі еколого-натуралістичні напрацювання у матеріалах конкурсної роботи.

         Також Хмельницький ОЕНЦУМ представив результати реалізації спільних науково-освітніх проектів експериментального майданчика Національної академії педагогічних наук України, що з 1994 року діє на базі закладу, а його творчі експериментальні напрацювання й набутий інноваційний педагогічний досвід неодноразово вивчались, презентувались на профільних виставках, конференціях і методологічних семінарах, отримали високі оцінки й визнання колег та пропагувались в педагогічній пресі столичними натуралістами і науковцями Академії.

         Здобута на конкурсній основі висока нагорода – результат багаторічної та наполегливої експериментальної еколого-натуралістичної й науково-педагогічної творчості та співпраці педагогічного колективу Хмельницького ОЕНЦУМ з педагогами-ентузіастами й науковцями області, Хмельницького ОІППО, Національного ЕНЦУМ і Національної АПН України, адже заклад уже відзначався такою ж медаллю Виставки в минулому році й 2014 році та золотими медалями в 2015 й 2016 роках і рядом інших почесних відзнак міжнародного та національного ґатунку, як один із кращих профільних закладів позашкільної освіти України.


У Хмельницькому ОЕНЦУМ відбувся обласний

збір юннатів Хмельниччини

14 березня 2018 року в Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді відбувся обласний збір юних натуралістів Хмельниччини, приурочений 100-річчю позашкільної освіти України.

Юннатівський захід проводився обласними натуралістами відповідно до завдань Плану комплексних заходів з екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури учнівської молоді навчальних закладів Хмельницької області на 2016-2020 роки та з метою підвищення ефективності і якості організації й проведення в закладах освіти еколого-натуралістичної, дослідницько-експериментальної, природознавчої і природоохоронної роботи школярів та їх профорієнтації, виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді та залучення неповнолітніх до участі в юннатівських заходах. В рамках Збору проходили заходи обласного етапу, започаткованого столичними натуралістами, І Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета», фіналісти якого зможуть побувати на Черкащині.

В обласному зборі юннатів Хмельниччини взяли участь дитячі делегації у складі десятків юннатів-ентузіастів дослідницько-експериментальної роботи з навчальних закладів Білогірського, Віньковецького, Волочиського, Городоцького, Дунаєвецького, Ізяславського, Кам’янець-Подільського, Красилівського, Летичівського, Новоушицького, Полонського, Славутського, Старокостянтинівського, Старосинявського, Теофіпольського, Хмельницького, Чемеровецького, Шепетівського і Ярмолинецького районів та  міст Кам’янця-Подільського, Нетішина, Славути, Старокостянтинова, Хмельницького й Шепетівки та ряду об’єднаних  територіальних громад.

Як і в попередні роки, матеріальне забезпечення цього непересічного і важливого для школярів нашого краю щорічного юннатівського заходу, здійснив колектив друкарів ТзОВ «Поліграфіст» (директор Федоченко С.О.), не залишивши жодного з його юних учасників без тематичних роздаткових матеріалів і цінних подарунків, а для переможців – призи (книги «Хмельниччина», «Ліси Хмельниччини», «Гриби Хмельниччини», «Природа Малополіського Погориння (рослинний світ)». До проведення Збору також долучались шефи-спонсори хмельницьких юннатів – працівники регіонального відділення Акціонерного Банку «ПІВДЕННИЙ» у м. Хмельницькому.

Грамотами  Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та цінними подарунками нагороджено юних натуралістів, які на секційних конкурсах-захистах продемонстрували високий рівень виконання індивідуальних дослідницько-експериментальних робіт і глибокі якісні знання за обраною темою в галузях лісівництва, рослинництва і зоології та набуті практичні професійні навички й уміння, вийшли переможцями збору і посіли призові місця:

Секція юних лісівників:

І місце:

– Лисенко Катерину, ученицю 10 класу Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ліцей» (тема роботи: «Біологічні особливості, екологія SPHAGNUM  PALUSTRE та використання його жителями м. Ізяслава», керівник – Рум’янцева І.В., вчитель природознавства та екології );

ІІ місце:

– Мартинюк Дар’ю, ученицю 9 класу Хмельницької СЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 (тема роботи: «Береза  –  таємниче дерево природи. Екологічна оцінка забруднення атмосферного повітря мікрорайону Гречани міста  Хмельницького за асиметрією листя берези опушеної (Betula pubescens)», керівник – Пірог   Г.Ф., вчитель біології);

– Дмітрієву Оксану, ученицю 9 класу Голосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Летичівського району (тема роботи: «Ретроспективний аналіз та сучасний стан деревонасаджень с. Голосків та його околиць», керівник – Новак Л.М., вчитель біології);

ІІІ місце:

– Мідзяновського  Ярослава, вихованця гуртка юних лісівників Красилівського будинку творчості дітей та юнацтва (тема роботи: «Вирощування горіха Зібольда насінним способом», керівник – Поліщук С.М., керівник гуртка);

– Приступу Ольгу Вікторівну, ученицю 11 класу Осламівської ЗОШ І-ІІІ ст. Віньковецького району (тема роботи: «Перспективи ведення раціонального лісового господарства у Віньковецькому  районі», керівник – Мельник Л.В., вчитель біології);

– Нак Яну, ученицю 11 класу Старокостянтинівського ліцею ім. М.С.Рудяка (тема роботи: «Дослідження комах-шкідників лісових біоценозів та методів боротьби з ними з межах Самчиківського лісництва», керівник – Прадун Т.П., вчитель основ здоров’я).

Секція юних рослинників:

І місце:

Сікун Марину, ученицю 10 класу Меджибіської ЗОШ І-ІІІ ст. Летичівського району (тема роботи: «Арахіс – перспективна культура для вирощування на присадибних ділянках жителів Верхнього Побужжя», керівник – Слободян Л.А., вчитель  біології і хімії).

ІІ місце:

Свістак Наталію, ученицю 8 класу Западинської ЗОШ І-ІІІ ст. Красилівського району (тема роботи: «Способи регуляції рослинних організмів», керівник – Янюк Т.О., вчитель біології);

– Венгрову Інну, ученицю 9 класу Песецької ЗОШ І-ІІІ ст. Новоушицького району (тема роботи: «Вивчення біологічних особливостей технології вирощування та дослідження окремих елементів агротехніки озимого часнику», керівник – Космак Л.В., вчитель біології).

ІІІ місце:

– Мигас Катерину, ученицю 10 класу Староушицької ЗОШ І-ІІІ ст. екологічного напрямку Кам’янець-Подільського району (тема роботи: «Вивчення квітково- декоративних рослин Староушицької округи», керівник – Юрченко М.В., вчитель біології);

– Качуріну Айнуру, ученицю 5 класу Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. Старосинявського району (тема роботи: «Удосконалення технології вирощування гібридів помідора у відкритому ґрунті», керівник – Кравчук О.А., вчитель біології та хімії);

– Повар Альону, ученицю 10 класу Отроківської ЗОШ І-ІІІ ст. Новоушицького району (тема роботи: «Вирощування кавунів прищеплених на гарбузі в районах помірно-континентального клімату», керівник – Грицаюк В.С., вчитель біології).

Секція юних зоологів:

І місце:

– Бортника Богдана, учня 9 класу Голосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Летичівського району (тема роботи: «Фауністичне різноманіття гідрологічного заказника «Безодня», керівник – Новак В.О., вчитель біології);

ІІ місце:

– Філюка Євгена, вихованця гуртка «Людина і довкілля» Шепетівського МЦЕНТУМ (тема роботи: «Вивчення умов утримання та особливості поведінки мурах виду Messor structor в умовах формікалію», керівник – Філюк О.В., керівник гуртка);

– Гнатюк Ольгу, ученицю 9 класу Красноставської ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеровецького району (тема роботи: «Гніздова орнітофауна лісосмуг Чемеровеччини», керівник – Гнатюк Л.П., вчитель біології);

ІІІ місце:

– Бетлія Ігоря, учня 9 класу Струзької ЗОШ І-ІІІ ст. Новоушицького району (тема роботи: «Формування високопродуктивного стада у фермерських господарствах ринкового типу», керівник – Слободянюк Л.Ф., вчитель біології);

– Колісника Іллю, учня 7 класу Пилипо-Олександрівської ЗОШ Віньковецького району (тема роботи: «Дослідження впливу домашніх тварин на самопочуття людини», керівник – Дереш Т.В., вчитель біології);

– Наконечну Вікторію, ученицю 10 класу Моначинської ЗОШ І-ІІІ ст. Волочиського району (тема роботи: «Вивчення орнітофауни гідрологічного заказника «Моначинський», керівник – Шимко О.І., вчитель біології). 

Грамотою Хмельницького ОЕНЦУМ за результативне виконання і змістовну презентацію дослідницько-натуралістичної роботи та активну участь в обласному зборі юних натуралістів Хмельниччини нагороджено ряд школярів та вихованців юннатівських гуртків:

Секція юних лісівників:

– Кондратюк Тетяну, вихованку гуртка юних екологів Білогірського Будинку творчості школярів (тема роботи: «Стан та причини дигресії соснових лісів урочищі Пісочне», керівник – Кондратюк Т.М., керівник гуртка юних екологів  );

– Разового Миколу, учня 11 класу Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького району (тема роботи: «Наукове обґрунтування створення орнітологічного заказника в урочищі Ядзвина», керівник – Іванов А.В. вчитель біології);

Чорну Юлію, ученицю 9 класу Кадиєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’янець-Подільського району, (тема роботи: «Рідкісні види флори Кадиєвецького лісу», керівник – Будник С.Д., керівник гуртка юних лісівників);

– Муравського Владислава, учня 10 класу Буртинського закладу загальної середньої освіти Полонського району (тема роботи: «Ареал поширення вищих спорових рослин відділу Плауноподібні в Полонському лісництві», керівник –

Проценко Г.Д., вчитель біології);

– Захарчук Аліну, ученицю 10 класу Полонська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (тема роботи: «Дослідження динаміки чисельності мисливської фауни Полонського УТМ: стан і перспективи», керівник – Лапець В.А., вчитель біології);

– Каганюка Олександра, учня 7 класу Цвітоського НВО Славутського району (тема роботи: «Дослідження еколого-біологічних особливостей ялини звичайної», керівник – Сива А.І., вчитель біології);

– Грицишину Інну, ученицю 9 класу Сковородківського НВК Старокостянтинівського району (тема роботи: «Вплив мінеральних та органічних добрив на ріст і розвиток дуба та сосни», керівник – Драчук Г.П.);

– Яцюк Людмилу, ученицю 10 класу Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (тема роботи: «Проблема ураження лісу верхівковим короїдом та шляхи її усунення», керівник – Яцюк Н.П., вчитель біології );

– Кучинську Ольгу, вихованку гуртка юних лісівників-дендрологів Славутського еколого-натуралістичний центр школярів (тема роботи: «Дослідження видового складу комах-шкідників та наслідки їх впливу на біоценоз соснового лісу», керівник – Джур Т.С., керівник гуртка юних лісівників-дендрологів);

– Сасюк Соломію,   ученицю  5-А класу Шепетівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» (тема роботи: «Рідкісні види національного природного парку «Мале Полісся», керівник – Герасименко О.М., вчитель біології).

Секція юних рослинників:

Габідуліну Каріну,  ученицю 9 класу Городоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, (тема роботи: «Дослідження властивостей лікарських рослин», керівник – Зданевич Н.А., вчитель біології);

– В’юн Аллу, ученицю 11 класу Ріпківського НВК «ЗОШ І-ІІІст. д/с» Ізяславського району (тема роботи: «Зупинимо Борщовик», керівник – Хорошун В.Д., вчитель біології та хімії);

– Чернієвського Валентина, учня 9 класу філії Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Котелянського НВК (тема роботи: «Дослідження кімнатних рослин в ролі природних фільтрів», керівник – Липовець О.В., вчитель біології);

– Струсевич Валерію Валеріївну, ученицю 9 класу Староушицької ЗОШ І-ІІІ ст., екологічного напрямку Кам’янець-Подільського району (тема роботи: «Вивчення квітково – декоративних рослин Староушицької округи», керівник – Юрченко М.В., вчитель біології);

– Середюк Максима Васильовича, учня 7 класу Хоровецького НВК Славутського району (тема роботи: «Вплив густоти посіву на врожайність столового буряка сорту «Бордо»», керівник – Палій Ж.О., вчитель біології);

– Поліщука Павла Дмитровича, учня 10-А класу, вихованця гуртка «Юні екологи» Староостропільського НВО Старокостянтинівського району (тема роботи: «Дослідження різних строків щеплення штамбових троянд», керівник – Чубенко Л.А., вчитель біології);

– Беган Аліну Василівну, ученицю 10 класу Воронівецької ЗОШ І-ІІІ ст. Теофіпольського району (тема роботи: «Фітотерапія у лікуванні цукрового діабету», керівник – Цимбалюк Г.В., вчитель біології);

– Малащук Оксану Олександрівну, ученицю 9 класу Мар’янівської ЗОШ І-ІІ ступенів Чорноострівської селищної ради (тема роботи: «Дослідження способів укорінення живців методом живцювання чайно-гібидних троянд», керівник – Малащук О.А., вчитель  біології);

– Куцин Тетяну Ярославівну, ученицю 9 класу Жучковецької ЗОШ  І-ІІ ступенів Гвардійської сільської ради Хмельницького району (тема роботи: «Вплив збудника летючої сажки Ustilago triticiо на продуктивність рослин пшениці озимої», керівник – Никифорова Г. А., вчитель біології);

– Сергушева Дмитра Ігоровича, учня 11 класу Красноставської ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеровецького району (тема роботи: «Ефективність впливу плодів ипшини на людський організм», керівник – Боронюк І.М., вчитель екології );

– Матіяш Анастасію Олегівну, ученицю 11 класу Савинецької ЗОШ І-ІІІ ст. Ярмолинецького району (тема роботи: «Вміст нітратів у сільськогосподарській продукції на прикладі плодів картоплі в різних регіонах України», керівник – Гонтар І.А., вчитель біології);

– Яцюк Сергія Миколайовича, учня 9 класу Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (тема роботи: «Вплив різних способів посадки на врожайність картоплі», керівник – Яцюк Н.П., вчитель біології);

– Виноградову Ілону Миколаївну, вихованку гуртка «Юні лісівники-дендрологи» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів (тема роботи: «Експериментальні дослідження впливу різних екстрактів рослин на ріст і розвиток личинок колорадського жука», керівник – Якимчук Г.А., керівник гуртка «Юні лісівники – дендрологи»);

– Саса Андрія Вікторовича, учня 10 класу Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (тема роботи: «Лікарські рослини лісів Хмельниччини», керівник – Грищенкова Г.М., вчитель біології);

–        Купчишину Данну Андріївну, ученицю 9 класу Хмельницької СЗОШ І-ІІІ ступенів № 29 (тема роботи: Вплив структурованої води на ріст і розвиток рослин», керівник – Нагурна Ю.О.);

– Українця Владислава, учня 9 класу Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 (тема роботи «Вивчення впливу збільшення ширини міжрядь на продуктивність різних сортів кабачків», керівник – Гоненко А.О., вчитель біології);

Секція юних зоологів:

Гуцал Наталію, ученицю 9 класу Городоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (тема роботи: «Перлини – єдиний дорогоцінний камінь, що має тваринне походження», керівник – Пашко М.П., вчитель біології);

 • Швець Анну, ученицю 8 класу Нестеровецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дунаєвецького району (тема роботи: «Голубівництво та  його розвиток в селі Нестерівці», керівник – Антошкова М.Б., вчитель біології);
 • Рожнова Віктора, учня 11 класу Орининської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кам’янець-Подільського району (тема роботи: «Безпритульні тварини як одна з проблем середовища життя», керівник – Яцишина О.Б., вчитель біології);
 • Грицюк Іванну, ученицю 8 класу Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Красилівського району (тема роботи: «Поширення бобра річкового в урочищі Пустяк у водному басейні річки Случ», керівник – Мельник Н.М., вчитель біології);
 • Назарчука Богдана, учня 10 класу Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Полонського району ( тема роботи: «Зимуюча орнітофауна Новоселицького парку», керівник – Назарчук І.М., вчитель біології);
 • Тимчука Олександра, учня 11 класу Цвітоського НВО Славутського району (тема роботи: «Догляд, утримання та розведення перепелів в домашніх умовах», керівник – Костюк Т.Б., вчитель біології);
 • Петляка Назарія, учня 11 класу Сахновецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району (тема роботи: «Дослідження весняної авіафауни сіл Сахнівці та Красносілка Старокостянтинівського району Хмельницької області», керівник  – Старинець Л.І., вчитель біології та хімії);
 • Стаднік Лілію, ученицю 9 класу Новосинявської ЗОШ І-ІІІ ступенів Старосинявського району (тема роботи: «Дослідження видового складу промислових риб Лятецького ставу», керівник – Петрусь Г.П., вчитель біології та хімії);
 • Кукурудзу Максима, учня 8 класу Жилинецької ЗОШ І-ІІ ступенів Ярмолинецького району (тема роботи: «Тварини – синантропи, поширені на території сіл Жилинці та Буйволівці», керівник – Хмелюк Ж.А., вчитель біології);
 • Куньковську Ангеліну, ученицю 7-Б класу Кам’янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, вихованку гуртка юних орнітологів Кам’янець-Подільського ПНВО (тема роботи: «Дослідження та визначення можливості виробництва крільчатини в умовах міні-ферм», керівник – Богомолова О.А., керівник гуртків);
 • Ільчука Олександра, вихованця гуртка «Юні акваріумісти» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів (тема роботи: «Морфо-анатомічні особливості надкласу Риби різних гідро екосистем», керівник – Захарчук В.В., керівник гуртка);
 • Лукомську Катерину, ученицю 9 класу Хмельницької гімназії № 2 ( тема роботи: «Іпотерапія – метод лікування і реабілітації», керівник – Савва О.В., вчитель біології);
 • Бондарук Анну, ученицю 8 класу Хмельницького Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура (тема роботи: «Використання ромашки лікарської як цінної сировини для ветеринарної медицини», керівник – Шолота Н.П., вчитель біології);
 • Крилову Яну, ученицю 10 класу Маківського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, колегіум» Дунаєвецького району (тема роботи: «Культивування колонії мурашок в лабораторних умовах на прикладі Lasius niger», керівник – Антохова Т.В., вчитель біології);
 • Козловську Юлію, ученицю 8 класу Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Красилівського району ( тема роботи: «Допоможемо птахам взимку» керівник – Бєлоносова Т.О., вчитель біології).

Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді нагородив Грамотою ряд педагогів – ентузіастів юннатівської справи закладів освіти області, під керівництвом яких юннати – учасники заходу змістовно виконали і захищали свої індивідуальні роботи, за досягнуті ними результати проведення дослідницько-експериментальної роботи з школярами, вагомий особистий внесок у розвиток еколого-натуралістичної роботи та формування природоохоронної культури учнівської молоді.

Упевнений і переконливий захист юними натуралістами Хмельниччини – учасниками обласного збору власних творчих дослідницько-експериментальних робіт продемонстрував під час конкурсів високий рівень підготовки більшості з них та результати тієї уваги, приділеної педагогами індивідуальній роботі з цими школярами і вихованцями еколого-натуралістичних гуртків, розвитку їх індивідуальних особливостей та здібностей, формування екологічної культури, дослідницьких вмінь і навичок.


Збережіть життя первоцвітам окрасі природи рідного краю!

Прийшла весна. З  першими теплими сонячними променями природа, виснажена морозами, поволі пробуджується від зимового спокою. На прогрітих сонцем галявинах розцвітають дивовижні ранньовесняні рослини – первоцвіти, які вітають весну та милують людям очі своєю надзвичайною, неповторною  красою. Проте, кожного року в усіх подільських і поліських регіонах Хмельниччини, в результаті незаконного збирання й продажу, місцевими жителями – подолянами та поліщуками знищуються мільйони первоцвітів, які занесені до Червоної книги України і потребують захисту.

Першими подають свої голоси на захист первоцвітів природоохоронці – екологи, лісівники, науковці, педагоги та школярі і юннати Хмельниччини, адже масове збирання первоцвітів наносить невиправну шкоду унікальній українській природі, не дає можливості рослинам утворити насіння, а виривання з цибулинками призводить до помітного зменшення їх кількості в природі, а згодом – повного зникнення цих уже рідкісних видів.

Цілком ймовірно, що через декілька років ми взагалі не зможемо милуватись чарівною красою первоцвітів, а наші нащадки будуть знати лише з книг і розповідей про Шафран Гейфелів, підсніжник білосніжний, мати-й-мачуха, сон великий та чорніючий, цибулю ведмежу, горицвіт весняний, білоцвіт весняний, конвалію звичайну, медунку темну, первоцвіт весняний, проліску дволисту, анемону дібровну та розлогу, фіалку запашну, ряст та ін.

Зважаючи на цю антропогенну загрозу для довкілля та з метою забезпечення захисту ранньовесняних квітів від винищення, педагоги і юннати Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді щороку активно долучаються  до проведення заходів Всеукраїнської акції «Первоцвіт».

В рамках Акції тут з юними природолюбами проводяться змістовні  еколого-натуралістичні заходи природоохоронного змісту, де вони знайомляться з первоцвітами рідного краю, з чинним природоохоронним законодавством. Педагогами закладу проводяться для дітей тематичні заняття й розвиваючі екологічні ігри тощо.

Готуючись до проведення Акції, юннати виготовили стінгазети, а також зробили природоохоронну виставку, де зібрали експозицію літератури, агітаційних плакатів  і листівок, малюнків, фото й відеоматеріалів,  загадок, народних прикмет, прислів’їв.

Керівники гуртків для вихованців закладу проводили майстер-класи по виготовленню з підручних матеріалів штучних ранньоквітучих рослин. Виготовлені квіти та пропагандистсько-агітаційні  листівки,  брошури і малюнки юннати роздали місцевим жителям, аби донести до свідомості кожного, що рідкісні весняні квіти-первоцвіти ліпше не зривати і не купувати, а милуватись їх красою в природі там, де вони зростають та примножують мальовничу красу Хмельниччини.

Юні природолюби Хмельниччини закликають усіх свідомих громадян захищати первоцвіти, зберегти їх неповторну чарівну природну красу для сьогоднішніх та майбутніх поколінь. Адже, зберігаючи життя первоцвітам, ми прикрашаємо своє життя і збережемо їх для своїх нащадків!

Бережіть первоцвіти та унікальну природу рідного краю!


У Хмельницькому ОЕНЦУМ проведено обласний

семінар методистів районних відділів,

міських управлінь освіти, об’єднаних

територіальних громад та системи профтехосвіти

28 лютого 2018 року в комунальному закладі обласної ради – Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді відбувся обласний семінар методистів районних відділів, міських управлінь освіти, об’єднаних територіальних громад «Організація участі учнів і юннатів закладів освіти області в масових еколого-натуралістичних заходах», приурочений 100-річчю позашкільної освіти України».

Захід проводився спільно з Хмельницьким обласним ІППО і Хмельницьким національним університетом, Національним природним парком «Мале Полісся» та Науково-методичним центром професійно-технічної освіти і підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, за участі Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА, та передбачав розгляд його учасниками у форматі «круглого столу» питань організації й проведення в закладах освіти області Всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових заходів, науково-освітніх проектів, обласних природоохоронних акцій і дослідницько-експериментальних робіт та профільних конкурсів з учнями і юннатами, залучення їх до проведення дослідницько-експериментальної роботи під керівництвом науковців.

В процесі роботи семінару були розглянуті проблемні питання:

– «Участь школярів області у щорічному обласному конкурсі «Природа України очима дітей Хмельниччини» (Шибецька Валентина Олександрівна, начальник управління та природних ресурсів Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА);

– «Науково-методичні засади взаємодії шкіл та позашкільних закладів у контексті проведення еколого-натуралістичних заходів, приурочених 100-річчю позашкільної освіти України» (Мирна Лілія Анатоліївна, методист біології та екології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти);

– «Науково-методичні засади формування активної екологічної позиції особистості» (Скрипник Сергій Васильович, к.п.н., доцент кафедри теорії та методики природничо-математичних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти);

– «Роль школярів у здійсненні контролю за поширенням інвазійних видів рослин Хмельниччини» (Юглічек Лілія Степанівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології Хмельницького національного університету);

– «Підбір теми науково-дослідницької роботи та якісна підготовка юнната-учасника конкурсу до її захисту» (Ганзюк Алла Ярославівна, доцент кафедри хімічної технології Хмельницького національного університету);

–  «Проектне навчання учнів. Від теорії до практики» (Зима Наталія Володимирівна, вчитель хімії Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею ім. Артема Мазура);

– «Презентація навчального посібника для учнів молодшого шкільного віку «Екологічна абетка у головоломках» – спільного просвітницького проекту, приуроченого 100-річчю позашкільної освіти України» (Мальована Неллі Євгенівна, завідувач відділу природи Хмельницького обласного краєзнавчого музею);

«Організація та проведення екоосвітніх заходів НПП «Мале Полісся» із залученням учнівської молоді» (Белінська Марина Миколаївна, провідний науковий співробітник Національного природного парку «Мале Полісся»);

– «Ефективність участі школярів і юннатів області у міжнародних, всеукраїнських та обласних еколого-натуралістичних заходах та стимулювання їх учасників» (Демчишина Зоя Іванівна, методист Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді).

Учасники семінару жваво обговорювали питання удосконалення творчої співпраці педагогів опорних шкіл та закладів позашкільної освіти краю у забезпеченні результативної участі у еколого-натуралістичних заходах юних дослідників природи.  

Під час круглого столу відбувся обмін досвідом юннатівської роботи, вирішення проблем організації та проведення в закладах освіти області Всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових заходів, науково-освітніх проектів, обласних природоохоронних акцій і дослідницько-експериментальних робіт та профільних конкурсів з учнями і юннатами, залучення їх до проведення дослідницько-експериментальної роботи під керівництвом науковців.

В процесі роботи семінару його учасниками було підготовлено й запропоновано ряд рекомендацій педагогам профільних закладів загальної середньої  і позашкільної освіти області щодо організації активної та результативної участі школярів і юннатів Хмельниччини в масових еколого-натуралістичних заходах з участю науковців та провідних фахівців різних галузей народного господарства.


Юннати  і школярі Хмельниччини переможці

Всеукраїнського конкурсу учнівських

 навчальнодослідних земельних ділянок

На днях у місті Києві було завершено підведення підсумків фінального етапу Всеукраїнського конкурсу учнівських навчально-дослідних земельних ділянок,  який нещодавно проводив Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Щорічний Конкурс, у якому активну участь приймали учні та юннати Хмельниччини, проводився натуралістами протягом минулого року з метою збереження й розвитку мережі учнівських НДЗД у закладах загальної середньої  і позашкільної освіти, підвищення рівня знань школярів та гуртківців з біології  і сільського господарства, ефективності та якості учнівської дослідницько-експериментальної роботи, задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і залучення їх до практичної діяльності.

Робота на учнівських НДЗД у закладах освіти області спрямовувалась педагогами на вивчення учнями і юннатами агротехніки вирощування сільськогосподарських культур, набуття умінь та навичок вирощування овочевих, польових, квітково-декоративних рослин і вирощування екологічно чистої продукції для харчування учнів у шкільних їдальнях.

Конкурс показав, що провідна роль у практичній роботі учнівських НДЗД належить сільськогосподарському дослідництву учнів, у процесі якого вони активно брали участь у науково-дослідній роботі, розробляли схеми дослідів та експериментували, проводили фенологічні спостереження за сільськогосподарськими культурами, оформляли дослідницькі роботи.

Під час проведення Конкурсу, його організаторами і учасниками були розроблені й видані змістовні методичні матеріали з питань учнівського дослідництва в аграрному секторі, проводилися семінари-практикуми, консультації та інші дії, які сприяли підвищенню ефективності роботи дітей і учнівської молоді на учнівських навчально-дослідних земельних ділянках.

Конкурсні матеріали журі оцінювало за  критеріями, що враховували: рівень організації роботи школярів та юннатів на учнівській НДЗД, оригінальність проекту розвитку учнівської НДЗД, наукову і методичну досконалість представлених матеріалів дослідницького спрямування, наявність колекційного фонду учнівської НДЗД, можливість впровадження результатів дослідів у практику сільськогосподарського виробництва, обізнаність та володіння сучасними екологічно безпечними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, високий рівень культури праці учнів  і юннатів та якість поданих конкурсних матеріалів.

Педагоги і юннати  Хмельниччини – учасники заходу гідно представили у його фіналі заклади освіти рідного краю, результати власної практичної дослідницької діяльності і отримали високу оцінку своєї праці.

Відповідно до підсумкового рішення журі Всеукраїнського конкурсу учнівських навчально-дослідних земельних ділянок, Дипломом ІІ ступеню Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України нагороджено учнівські колективи закладів загальної  середньої та позашкільної освіти Хмельницької області, які на рейтинговій основі за кількістю здобутих балів увійшли до  складу переможців фінального етапу Конкурсу:

– колектив школярів і юннатів Песецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новоушицького району (завідувач УНДЗД: Космак Лариса Володимирівна, вчитель біології  і географії, керівник гуртка юних овочівників (81 б.);

– колектив гуртківців Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  (завідувач УНДЗД: Чумак Ірина Миколаївна (80 б.);

– учнівський колектив Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 ім. Валі Котика (завідувач УНДЗД: Війцюк Валентина Степанівна (82 б.);

 – колектив гуртківців еколого-натуралістичного відділу Позашкільного навчально-виховного об’єднання міста Кам’янця-Подільського  (завідувач УНДЗД: Гільфанова Наталія Артемівна (80 б.).

Дипломом ІІІ ступеню Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України також нагороджено колектив вихованців гуртків «Лікарські рослини» і «Юні охоронці природи» Славутського еколого-натуралістичного центру школярів   (керівники конкурсного проекту: Яринич Н. В., Петрук С. М. (74 б.) та учнівський колектив Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецького району   (завідувач УНДЗД: Цапар Юлія Анатоліївна (78 б.).

Департамент освіти і науки ОДА звернувся до керівників управлінь і відділів освіти та ОТГ з клопотанням про відзначення педагогічних працівників, які забезпечили переможну участь учнівських і юннатівських колективів у фіналі цього важливого заходу.

Вітаємо школярів, юних натуралістів і їх педагогів – переможців Всеукраїнського конкурсу учнівських навчально-дослідних земельних ділянок та зичимо їм нових дослідницьких успіхів і трудових здобутків.


Юні природознавці і природолюби Хмельниччини

серед переможців фіналу Всеукраїнського

конкурсу «Intel Еко Україна 2018»

З метою всебічної підтримки обдарованої учнівської молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідної, пошукової, експериментальної та практичної діяльності учнівської молоді, впровадження інноваційно-освітніх методів і технологій у навчальних закладах України, забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у європейський та світовий простір, Міністерство освіти і науки України спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді (НЕНЦ) з 6 по 9 лютого 2018 року провели фінальний (очний) етап Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко Україна 2018» – національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2018 (International Science and Engineering Fair).

Як і в минулі роки, активну участь у цьому важливому заході приймали юні природознавці і природолюби із закладів освіти Хмельницької області.

За проведення учнівських наукових досліджень та успішний захист, представлених на «Intel Еко Україна 2018» конкурсних робіт, згідно з сучасними вимогами Міжнародного конкурсу Intel ISEF у категоріях: біологія, екологічна інженерія, навколишнє середовище, науки про Землю, науки про людину, хімічна та біологічна інженерія, хімія, нагороджені дипломами організаторів школярі – учасники заходу з Хмельницької області.

Дипломом ІІІ ступеню:

         – Ящук Дарина Анатоліївна, учениця 11 класу Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1(тема проекту: «Роль позитивного мислення у контексті формування успішної особистості школяра»);

         – Музика Вероніка Юріївна, учениця 11 класу, Красилівського НВК «Гімназія та ЗОШ І ступеня» (тема проекту: «Використання матеріалів органічного походження для фільтрації води»).

Дипломом ІV ступеню:

         – Ревуцький Денис Васильович, учень 11 класу, Хмельницького ліцею № 17 (тема проекту: «Меламін у житті людини»).

         – Чумак Максим Олександрович, учень 10 класу, НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів, гімназія» № 5 м. Славути (тема проекту: «Використання атомно-абсорбційної спектрометрії для екоаналітичного контролю водного середовища»).

Листи Подяки від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (за підписом директора конкурсу в Україні, директора НЕНЦ, доктора педагогічних наук В.В.Вербицького) надані науковим керівникам, які забезпечили успішний науково-педагогічний супровід учнівських досліджень із закладів освіти Хмельниччини, що відзначені дипломами конкурсу:

         – Гуменюку Юрію Парфеновичу, учителю-методисту, спеціалісту вищої категорії, вчителю фізики та астрономії Красилівського НВК «Гімназія та ЗОШ І ступеня»;

         – Новченковій Катерині Дмитрівні, спеціалісту вищої категорії, учителю-методисту, вчителю хімії Хмельницького ліцею №17;

         – Розумній Оксані Андріївні, спеціалісту І категорії, практичному психологу Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;

         – Рєпкіній Тетяні Олександрівні, вчителю хімії НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів, гімназія» № 5 м. Славути.

         Вітаємо нагороджених і сподіваємось на їх нові успішні презентації індивідуальних учнівських наукових досліджень на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

                Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомив про результати участі школярів Хмельниччини у Всеукраїнському конкурсі «Intel Еко Україна 2018» заклади освіти області і запросив їх учнівські та педагогічні колективи до участі в еколого-натуралістичних заходах.


Аналіз цифрових інформаційноаналітичних даних

відділів та управлінь освіти про стан

екологонатуралістичної роботи в навчальних закладах

Хмельницької області в 2017 році

У кінці 2017 року в 730 закладах освіти усіх типів Хмельницької області діяло 1520 еколого-натуралістичних гуртків, які охоплювали 15765 юннатів, «зелених патрулів» – 193, «голубих» патрулів – 78, шкільних учнівських лісництв – 38 (закріплено за ними лісу – 1915,5 га), екологічних агітбригад – 248.

В т.ч.:

         – загальноосвітніми навчальними закладами створено – 1141 гурток, якими охоплено 15765 дітей, з них гуртки за бюджетні кошти – 193, в них юннатів – 3490, на громадських засадах – 948, в них юннатів – 12232. В тому числі, гуртків старшокласників – 272, в них юннатів – 3390, гуртків середнього шкільного віку – 613, в них юннатів – 8144, гуртків молодшого шкільного віку – 261, в них юннатів – 4231;

         – позашкільні навчально-виховні заклади міст, селищ міського типу та об’єднаних територіальних громад (ОТГ) області створили 190 еколого-натуралістичних гуртків, якими охоплено – 3117 дітей;

         – міські ЕНЦУМ, СЮН організували 129 гуртків, якими охоплено  2061 вихованець;

         – Хмельницьким ОЕНЦУМ створено 60 еколого-натуралістичних гуртків, в яких нараховується 1020 юннатів, з них 21 гурток закладу діє на базі кращих сільських шкіл області, в яких є 357 юннатів.

         З метою вивчення рідкісних та зникаючих видів рослин протягом року педагоги області організовували з школярами екологічні експедиції, походи, екскурсії у природу. Під час проведення цих заходів діти розвішують шпаківні та годівнички, впорядковують джерела та кринички, огороджують мурашники. У 2017 році школярами області було виготовлено і розвішано 3438 шпаківень, 5118 годівничок, огороджено 789 мурашників.

         Учнівські колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області щороку беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел». Завдяки залученню учнів до участі у заході в 2017 році ними було очищено і впорядковано 716 джерел.

         В навчальних закладах області протягом 2017 року з учнівською молоддю проводились ряд цікавих і змістовних масових еколого-натуралістичних заходів, обласний збір юннатів, дитяча науково-практична конференція, біологічні вікторини та вечори, бесіди, ігри, свята, виставки-ярмарки, акції, операції, конкурси, тижні зимуючих птахів, зустрічі птахів, рейди по підгодівлі птахів взимку, різноманітні екологічні екскурсії.

         Зокрема, з метою залучення обдарованих школярів до проведення експериментально-дослідницької роботи з різних напрямків екології, біології. сільського та лісового господарства, підвищення ефективності експериментальної дослідницько-натуралістичної роботи, забезпечення її ефективності і якості, удосконалення співпраці педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчально-виховних закладів з науковцями, на базі закладу 26 квітня 2017 року проведений обласний збір юннатів на якому представляли свою дослідницьку та природоохоронну роботу понад 50 юних любителів природи області, а 18 жовтня 2017 року – проведена обласна дитяча науково-практична конференція з питань дослідницько-натуралістичної роботи в галузі екології, біології, сільського та лісового господарства.

         У квітні 2017 року освітяни і екологи області провели Всеукраїнську акцію «День довкілля». З цієї нагоди в школах та позашкільних закладах пройшли екологічні мітинги, проведено змістовні бесіди на екологічну і природоохоронну тематику, усні журнали, конкурси малюнків, виховні години. Цікаво й організовано у закладах освіти області пройшли також екологічні заходи: «Збережемо первоцвіти», «Птахи – наші друзі», «Земля – наш дім», «Чиста хвиля».

         Хмельницький ОЕНЦУМ організовував і залучав школярів навчальних закладів області до участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі «Паросток» та в різноманітних всеукраїнських екологічних конкурсах: «Ліси для нащадків», «Парки – легені міст і сіл», «Вчимося заповідувати», «Юний дослідник», природоохоронній акції «Птах року», еколого-натуралістичному поході «Біощит», екологічному дитячому фестивалі «В об’єктиві натураліста», «Природа України очима дітей Хмельниччини», екологічних операціях («Підсніжник», «Конвалія», «Джерело», «Лелека», «Урожай», «Ялинка») та ін.

         Навчальні заклади області продовжували працювати над створенням навчальних екологічних стежок, завдяки чому в області на кінець 2017 року нараховується 487 стежок, на які оформлені відповідні паспорти, зроблено картосхеми на їх маршрутах, проводиться навчально-виховна та дослідницька робота.

         У навчальних закладах краю освітянами протягом 2017 року проведено 209 семінарів, 110 конференцій, 245 нарад, 226 круглих столів, 9 телерадіопередач на тему екології і охорони природи. Також на природоохоронну тематику педагогічними працівниками області було підготовлено 832 брошури, школярами випущено 4068 тематичних листівок та 1299 плакатів із закликом до громадськості охороняти довкілля.

         Для забезпечення розвитку еколого-натуралістичної роботи з школярами в області створено 146 базових навчальних закладів передового педагогічного досвіду з питань екологічної освіти і виховання учнівської молоді. З них 50 – дослідницько-натуралістичного, 53 – екологічного та 43 – природоохоронного спрямування. В рубриці «Педагоги-новатори» на сайті ХОЕНЦУМ розміщено інформаційний матеріал з описом передового педагогічного досвіду кращих педагогів-натуралістів Хмельниччини.


До 100-річчя позашкільної освіти в Україні

/ Інформаційний матеріал  В.В.Вербицького, доктора педагогічних наук, професора, директора Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України /

( див. за посиланням: https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2014/09/100info.pdf  )

 

 


Юннати Хмельниччини знову лідирують

у Золотій когорті позашкільників України

Новий 2018 рік та 1000-річчя юннатівського руху в Україні юннати Хмельниччини зустріли серед лідерів Золотої когорти позашкільників України.

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України спільно з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України та Всеукраїнською Асоціацією педагогів-позашкільників «Фактор» підведено підсумки Відкритого рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників» за 2017 рік, лідерами якого як переможці стали профільні комунальні заклади позашкільної освіти Хмельницької області.

Цей важливий науково-освітній захід проводився з метою виявлення творчо працюючих педагогічних колективів закладів позашкільної освіти, розповсюдження передового педагогічного досвіду, пошуку інноваційних ідей та технологій для оновлення змісту навчання і виховання дітей, публічного визнання внеску закладів позашкільної освіти у розвиток системи національної освіти України, формування іміджу цих закладів.

Участь у Рейтингу якості позашкільної освіти приймали кращі педагогічні колективи закладів позашкільної освіти з різних регіонів України, котрі на розгляд столичному журі подали матеріали, що ґрунтовно розкривали досвід роботи їх педагогічних і дитячих колективів (еколого-натуралістичні центри, станції юних натуралістів, будинки дитячої та юнацької творчості, центри позашкільної роботи) напрацьований в минулому році.

У поданих позашкільниками Хмельниччини конкурсних роботах презентувались інноваційні форми управлінської діяльності, прогностичні орієнтири інноваційного розвитку їх закладів, моніторинги якості освіти у позашкільних навчальних закладах та системи організації дослідно-експериментальної і навчально-виховної роботи, що було високо оцінено журі і гідно відзначено організаторами Рейтингу.

Дипломом «Флагман позашкільної освіти України» Відкритого рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників» нагороджений Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (директор – Манійчук Тетяна Леонідівна) в категорії «Заклади позашкільної освіти міського підпорядкування», якого журі  визнало абсолютним переможцем Рейтингу.

Дипломом переможців Відкритого рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників» нагороджено Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (директор – Климчук Василь Васильович) в категорії «Заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування» та КЗ «Станція юних натуралістів» Дунаєвецької міської ради (директор – Чекман Марта Василівна) в категорії «Заклади позашкільної освіти міського підпорядкування».

Такі відзнаки не є новими для хмельницьких натуралістів, адже їх заклад – Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, починаючи з 2009 року  щорічно виборював лідируючі позиції у Рейтингу серед  лауреатів і переможців, а в 2014 році він також був відзначений Дипломом Флагман Відкритого рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників».

Успішна участь натуралістів Хмельниччини у Відкритому рейтингу якості позашкільної освіти, що стали його переможцями за минулий рік і знову увійшли до «Золотої когорти позашкільників», вкотре засвідчила їх високий професійний рівень і здобутки творчості та дослідництва їх вихованців на всеукраїнському й міжнародному рівнях та увагу, яка сьогодні приділяється місцевою владою і керівництвом освітньої галузі збереженню й реформації існуючої мережі закладів позашкільної освіти та забезпеченню динамічного розвитку позашкілля на Хмельниччині.

 


Юннати Хмельниччини переможці та презери

фіналу Всеукраїнського заочного конкурсу «День рослин2017»

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України спільно з Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України у вересні – листопаді 2017 року провели ІІ етап Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2017» та нещодавно завершили підведення його підсумків. Конкурс проводився в рамках ІV Міжнародного дня рослин в Україні.

Конкурсні роботи, виконані школярами віком 12 – 18 років, подавалися в двох категоріях: поетичний твір «Флора, яку я люблю» та малюнок «Рослинний світ навколо нас». Значну частину конкурсних робіт було надіслано школярами та юннатами Хмельниччини.

Відповідно до підсумків рішення журі переможцями Конкурсу в категорії  малюнок «Рослинний світ навколо нас» стала Дацюк Анна, учениця Хмельницької СЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 ім. М.К.Чекмана.

У категорії поетичний твір «Флора, яку я люблю» – Чекман Ярослав, вихованець гуртка  «Екожурналісти» Дунаєвецької станції юних натуралістів,  Дердюк Вікторія, 12 років, с. Браїлівка Новоушицького району та Омельчук Маргарита, 14 років, м. Кам’янець-Подільський.

Призерами Конкурсу в категорії малюнок «Рослинний світ навколо нас»

стали  – Лабенський Назар, 12 років, с. Червоний Цвіт Шепетівського району, Черняк Діана, учениця Клубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізяславської районної ради, Антосєва Діана, 14 років, с. Гальчинці Теофіпольського району, Ніколаєва Андріана, вихованка гуртка «Цікава хімія» Дунаєвецької станції юних натуралістів та Коваленко Дмитро, вихованець гуртків Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання.

Призерами Конкурсу у категорії поетичний твір «Флора, яку я люблю» стали – Шмурікова Марія, 13 років, м. Хмельницький,  Нікітчук Катерина, вихованка Полянського НВК Славутської районної ради та  Мак Ілона, учениця 6-Б класу Кам’янець-Подільського НВК № 9 імені А.М. Трояна.        

Творчі роботи переможців Конкурсу організаторами буде опубліковано в науково-художньому журналі для дітей та юнацтва «Паросток», газеті «Юний натураліст» та розміщено на електронних сторінках Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в мережі Інтернет.

Організатори Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2017» подякували усім школярам, які взяли участь у  заході та їх педагогом – керівникам робіт.


Славутські юннати – переможці Всеукраїнського

еколого-натуралістичного Походу «Біощит-2017».

Напередодні Нового 2018 року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України підвів підсумки Всеукраїнського еколого-натуралістичного Походу «Біощит-2017», який  щорічно проводиться з метою організації та залучення учнівської молоді до роботи по дослідженню та впровадженню в практику біологічних методів захисту лісу, саду та сільськогосподарських культур від шкідників.

         Основні завдання Походу – поширення знань про корисну роль безхребетних, їх значущу роль в екосистемі та регуляції чисельності шкідливих комах, запиленні рослин, ґрунтоутворенні, контролю за дотриманням законодавства щодо охорони тваринного світу, підвищення стійкості лісових насаджень завдяки проведенню комплексних біологічних лісозахисних заходів, практична допомога молоді у розробці та впровадженні біологічних методів захисту рослин.

       Відповідно до підсумків журі фінального етапу ІІІ місце за результатами участі у заходах операції «Махаон», що проводився в рамках Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит-2017»,  посіли вихованці гуртка «Природа рідного краю»  Славутського еколого-натуралістичного центру школярів, колектив яких організатори нагородили Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Керівника гуртків Славутського еколого-натуралістичного центру школярів Нікітчук Тетяну Олександрівну відзначено Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за орієнтування учнівської молоді на дослідження та поширення знань про корисну роль безхребетних, формування дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища природоохоронно-пропагандистську діяльність.

                Славутські педагоги-натуралісти та їх освітянське керівництво приділяють серйозну увагу екологічному вихованню школярів, про що свідчать досягнуті ними результати під час цього юннатівського заходу.


2017 рік

 


Юннати Хмельниччини серед переможців фіналу

Всеукраїнської трудової акції школярів «Плекаємо сад»

Напередодні Різдвяних свят і Нового 2018 року  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України підвів підсумки щорічної Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» за 2017 рік, основним завданням якої є сприяння розвитку дослідницької і експериментальної роботи школярів, здобуття ними практичних знань, умінь та навичок в галузі садівництва з практичною участю їх батьків.

Акція проводилась з метою виховання сучасного господаря, здатного працювати в умовах ринкової економіки, формування творчої працелюбної особистості, економічного і трудового виховання учнів, привернення уваги органів влади та громадськості до проблем сільської школи, залучення до цієї важливої справи родин юних природолюбів і майбутніх господарів землі.

Серед 62 кращих робіт представлених з 17 областей нашої держави на III етап конкурсу були й конкурсні роботи школярів і юннатів Хмельниччини, котрі були змістовно, яскраво, проілюстровані світлинами, дитячими малюнками, таблицями та іншими наглядними матеріалами. Організатори Акції також відзначили, що в 2017 році у її заходах брали участь значно більше родин, адже участь сім’ї в Акції – найдієвіша форма трудового виховання підростаючого покоління.

Відповідно до підсумків журі до числа переможців фіналу Акції увійшли юні садівники і природолюби з Хмельницької області.

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України нагороджено переможницю Всеукраїнської трудової акції школярів «Плекаємо сад» Гоцуляк Ірину, вихованку гуртка юних садівників Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання, за її змістовні досягнення у навчально-дослідницькій роботі і практичній діяльності в галузі садівництва та активну участь в заходах Акції.

За активну участь у Всеукраїнській трудовій акції школярів «Плекаємо сад» нагороджено Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України колектив вихованців загону «Екологічна варта» Кам’янець-Подільської  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12.

За трудове виховання підростаючого покоління, активну роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій у садівництві та втіленню своїх знань на практиці під час Всеукраїнської трудової акції школярів «Плекаємо сад» керівника гуртка юних садівників Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання Гоцуляк Інну Василівну відзначено Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

 Вітаємо переможців та активних учасників Акції та сподіваємось, що участь учнівських і педагогічних колективів області в еколого-натуралістичних заходах у наступному 2018 році принесе нові трудові здобутки, яскраві перемоги та заслужені нагороди.

 

 

 


В Національному ЕНЦУМ буде проведена

ІІІ Всеукраїнська науковопрактична

конференція «Відтворимо ліси разом»

Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно із Національним університетом біоресурсів та природокористування України, Навчально-науковим інститутом лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України за підтримки Державного агентства лісових ресурсів України та Товариства лісівників України планують 15-16 березня 2018 року в м. Києві до Міжнародного дня Лісу проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Відтворимо ліси разом» на тему «Науково-педагогічні та лісогосподарські основи організації діяльності учнівських лісництв».

Мета заходу – привернення уваги державних і громадських організацій до проблем збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, відтворення та розширення площі високопродуктивних стійких насаджень; підвищення фахового рівня керівників учнівських лісництв, а також сприяння співпраці навчальних закладів, органів державної влади, громадських організацій в поліпшенні ефективності роботи учнівських лісництв.

До участі у заході запрошуються працівники установ лісового господарства, наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, профільних науково-дослідних установ, методисти та керівники учнівських лісництв позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.

Для участі у заході необхідно до 5 березня 2018 року пройти он-лайн реєстрацію за адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=3760.

Конференція буде проводитися 15 березня 2018 року на базі НЕНЦ, а 16 березня – на базі Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України.

За підсумками роботи конференції планується видання збірника матеріалів. Учасникам конференції необхідно подати тези доповідей до 28 лютого 2018 року на електронну адресу: fedorchuk@nenc.gov.ua (тема листа: «Конференція «Відтворимо ліси разом»).

Тези в об’ємі 2-5 сторінок повинні бути надруковані в форматі Word шрифтом «Times New Roman 12 pt». Параметри сторінки – стандартні, формат А4 (210х297 мм) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Файл з доповіддю подається без нумерації сторінок. Інтервал – одинарний. Назву доповіді необхідно друкувати великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням по центру. Справа під назвою доповіді – ім’я та по батькові, прізвище авторів, нижче, через два інтервали – повна назва організації.

Програмою Конференції передбачена робота виставок:

 1. Тематична виставка: «Лісовідтворення. Пошуки молоді». Розмір стенду для експозиції на одного учасника: 1м х 2м (h) – 2 шт.;
 2. Виставка видавничої продукції відповідно тематики Конференції.

Заїзд та реєстрація учасників – 15 березня до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ маршрутним таксі № 588, № 181 до зупинки «Мостицька», або тролейбусом № 33.

Від’їзд – 16 березня після 14.00 год. Організатори конференції просять учасників завчасно придбавати квитки на зворотній шлях.

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України має спальний корпус та їдальню власного готельного комплексу, що дозволяє йому забезпечити учасників заходу комфортними умовами проживання і харчуванням із розрахунку: проживання в готельному комплексі – від 200,00 грн. до 250,00 грн. за добу (для дорослих), для учнів – від 150,00 грн. за добу; триразове харчування в їдальні – 80,00 грн. за добу (телефон чергового адміністратора комплексу – (0-44) 430-32-36).

Звертаємо увагу, що витрати на відрядження учасників Конференції здійснюються за рахунок відряджуючих організацій.

Додаткова інформація – за телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-43-90.

Координатори заходу: Федорчук Михайло Ігоревич (завідуючий лабораторією дендрології, тел. моб.: 0974099089) та Бойко Євгенія Олексіївна (методист НЕНЦ, тел. моб.: 0972348602).

Департамент освіти і науки довів зазначену інформацію до підвідомчих навчальних закладів райво, міськупро та ОТГ і звернувся до них з проханням щодо сприяння участі їх педагогів у Конференції.


Юннати Хмельницького ОЕНЦУМ святкували

День Святого МиколаяЧудотворця

З початком зими починаються найулюбленіші і найочікуваніші зимові свята та веселі розваги. Перше свято, якого діти чекають з нетерпінням, це свято Святого Миколая-Чудотворця, якого українці здавна вважають своїм покровителем, вихователем та заступником дітей і юнацтва.

Вихованці Хмельницького ОЕНЦУМ дочекались святкування найулюбленішого дня у році – Дня Святого Миколая-Чудотворця, адже знали, що за їх слухняність, старанність і працьовитість він принесе їм багато приємних та несподіваних подарунків.

Готуючись до цього святкового Дня, юні натуралісти закладу дружно встановлювали святкову зелену й пахучу новорічну красуню та чепурили її ялинковими прикрасами. І вони не помилились у своїх сподіваннях, бо в цей день, який тут зустрічали з захопленням і радістю, окрім ознайомлення з самобутніми національними традиціями і їх святкуванням, для гуртківців закладу проводилось чимало цікавих культурно-розважальних та просвітницьких заходів.

Вихованці гуртків юних рослинників та лікарських рослин, разом зі своїм керівником Ларисою Миколаївною Кліщар, провели театралізоване дитяче свято «Cвятий Миколай нашу хату не оминай!», яке відбувалося у формі інсценованого дійства. Казкові персонажі: ангели, вітер, чортик, Яринка і Тарасик, ведучі, діти чекали на прихід Святого Миколая, розповідаючи як вони гарно себе поводили протягом року. Також керівником гуртка було проведено ряд цікавих і змістовних конкурсів: «Хто швидше надує повітряну кульку», «Перетягування мотузки», «Упіймай сніжинку», «Велетні і ліліпути» розповідали вірші та співали різдвяних пісень.

Юні акваріумісти на чолі зі своїм керівником Юлією Володимирівною Петраш провели цікаву та захоплюючу квест-гру «Запалюємо зорі до Дня Миколая». Гурток було поділено на  команду хлопчиків та команду дівчат. Гра включала вікторину «Що я знаю про Миколая», багато змітовних конкурсів: «Ліпимо сніговика», «Лови сніжок», «Маска, я тебе знаю», «Красуня-ялинка» та «Новорічний костюм».

Вихованці гуртків юних рослинників (керівник Міхайлиця І.В.) провели красиве зимове свято «Святий Миколай – до нас в гості  завітай». Під час святкових конкурсів-змагань юні природолюби дізнались багато цікавого про Святого Миколая-Чудотворця, його добрі справи заради людей та сердечну турботу про усіх дітей на землі, ознайомились з історією виникнення й традиціями святкування цього поважного свята в Україні. А ще – дружно розв’язували кросворди, відгадували запитання вікторин, загадки про Святого Миколая, обговорювали зміст казки «Помічники» та оповідання «Подарунок Святого Миколая», пригадували прислів’я та приказки про зимові свята, складали пазли, хлопці ліпили вареники, а дівчатка розмальовували Святому Миколаю торбинку для гостинців, декламували святкові вірші і співали обрядові пісні.

На завершення дитячого свята, усі учасники дійства написали листи до Святого Миколая, а також пообіцяли всі разом, що будуть добрими та чемними, гарно навчатимуться, поважатимуть старших, шануватимуть батьків, бабусь, дідусів та щиро любитимуть, а як виростуть – боронитимуть свою рідну неньку-Україну від недругів та ворогів.

Демонструючи свою обізнаність з національними традиціями святкування українцями релігійних свят та високу результативність відгадування під час проведення святкових конкурсів, всі юні учасники Дня Святого Миколая отримували в нагороду ряд цінних та безліч солодких подарунків-миколайчиків.

Готуючись до улюбленого зимового свята, гуртківці оформили ще й виставку тематичної літератури, новорічних дитячих малюнків, вітальних листівок та підготували святковий випуск юннатівської стінгазети «Святий Миколай».

За багаторічною традицією в цей казковий день у центральному корпусі Хмельницького ОЕНЦУМ запалала святковими вогнями новорічна ялинка і Святий Миколай-Чудотворець урочисто відкрив початок святкування новорічних та різдвяних свят, а всі учасники дійства отримували гарний заряд неймовірних позитивних емоцій і випромінювали яскраві щасливі посмішки.

Хай Святий Миколай завжди відвідує Ваші домівки і обдаровує Вас!